− Klimakalkulatoren kan være nyttig. Det kan jo være at det blir et krav om klimadokumentasjon − både fra kunder og varemottakere. Det er også nyttig for oss å se hva vi bruker av diesel og andre innsatsfaktorer i produksjonen, og hvordan kostnadene fordeler seg per kg avling. Dette har jo sammenheng med både utslipp og lønnsomhet, påpeker Finn-Erling Kristoffersen.

Data fra Skifteplan og varemottakere

− Vi registrerer skiftene i Skifteplan og alle arbeidsoperasjoner på Skifteplan mobil. Traktoren måler dieselforbruket på skiftet. Dette kan nå føres inn i kalkulatoren manuelt, sier Finn-Erling. Han påpeker at systemet må være enkelt og ikke kreve merarbeid og tekniske ferdigheter.

− Det er derfor fint å bruke data som allerede blir registrert i gjødslingsplan, regnskap og andre steder. Vi bruker NLR Øst til å sette opp gjødslingsplan med alle skiftene koblet til kart, sier Finn-Erling.

Tall for avlingen får de fra leveransen til Skovdahl-brødrene og til Grønt pakkeri Øst, pluss noe salg fra gårdsbutikken.

− Det kan være interessant å få registrert enda mer detaljert og for eksempel få resultater på sortsnivå. Og det bør være mulig å hente data fra traktoren direkte. Vi blir gjerne med på videre utprøving av dette verktøyet, sier far Trond.

Lave tall

Svein Skøien fra NLR mener at klimakalkulatoren viser realistiske tall. Utslippet fra gården er ca. 0,4 målt som kg CO2-ekvivalenter per kg levert avling. Dette er lavt sammenliknet med mange andre matvarer.

− Vi skal fortsette å sammenholde tallene med tall fra grundigere forskning, sier Svein.

P1000326
Vestre Bjølsund gård i Rygge er blant de første som tester klimakalkulatoren for potetproduksjon.
Hjemmeside hero 01