Inga Holt, klimarådgiver i NLR Øst, sier til NRK Oslo og Viken at rådgivingen er for å bistå bonden i hans hverdag med å ha fokus på klima. Klimarådgiverne går igjennom gårdsdriften med bonden for å se om klimatiltak, som drenering og omlegging til biodrivstoff, kan gjøres på gården.

Norges Bondelag tror dette vil sørge for at flere gårder kan kutte sine utslipp.

− Det viktigste er at vi kan være med på å gjøre de rette tiltakene for å ta vare på klimaet vårt. Det er vi i landbruket som antakelig er dem som merker det først, sier leder i Østfold Bondelag, Ole Kristian Bergerud, til NRK Oslo og Viken.

Klimakalkulator for beregning for utslipp av klimagasser i den enkelte produksjon

Målet for klimaplanen er å kutte jordbrukets utslipp med fem millioner tonn CO2-ekivalenter innen 2030, tilsvarende ti prosent. Et viktig tiltak som er satt i gang for dette er landbrukets klimakalkulator, som henter opp data fra blant annet produksjon og drivstoffbruk.

Svein Skøien, prosjektleder for klimasmart landbruk i NLR, forklarer at klimakalkulatoren beregner utslipp av klimagasser fra ulike produksjoner, og viser til eksempel om hvor store utslipp av klimagasser er det fra ens aktuelle gård.

− Må være lønnsomt for bonden

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er positive til tiltakene, men tror nok ikke at de fleste bønder vil omstille seg i en grønn retning uten støtte fra staten.

− Jeg er redd for at bonden ikke da vil kunne nå det, og at det ikke er mange nok som er interessert i å gjøre tiltak nok. Da tror jeg ikke det har noe for seg. Det må lønne seg for den enkelte bonden å gjøre de tiltakene. De kan ikke overlate det til den enkelte bondens økonomi og ta ansvaret på alle våres vegne, sier utvalgsleder i landbruk for Moss MDG, Benedicte Lund, til NRK Oslo og Viken.

Klima inga
Klimarådgiver i NLR Øst, Inga Holt, og leder i Østfold Bondelag, Ole Kristian Bergerud. (Faksimile: NRK TV)
Klimakampanje herobilde