Tema: Arbeidsevne, helse, sikkerhet og arbeidsmiljø i landbruket

Det å være sysselsatte i landbruket, enten som selvstendige næringsdrivende eller ansatte, er forbundet med relativt høy risiko for ulykker og yrkesrelatert sykdom og slitasje, sammenlignet med en rekke andre yrker.

Landbruksarbeid er ofte forbundet med alenearbeid, og som selvstendig næringsdrivende bonde eller ansatt er det mange faktorer som man ikke har kontroll over, men som kan ha stor innflytelse på arbeidshverdagen og gårdsdrifta. Eksempler på disse er teknologiske og strukturelle endringer, endringer i markedet for mat, landbrukspolitikk og vær. Samtidig er det slik at sysselsatte i landbruket har en av de viktigste yrkene i verden, nemlig å produsere den maten som vi alle er helt avhengige av.

Mer forskning, formidling av kunnskap, god utdanning og veiledning av de sysselsatte i landbruket kan forebygge og bedre bøndenes forutsetning for å produsere mat, bidra til økt sikkerhet og redusere omfanget av yrkesrelatert sykdom og slitasje i landbruket.

Konferansebidrag ønskes

Alle interesserte inviteres til å melde seg på med bidrag i form av poster eller muntlig presentasjon. Arrangørene er interessert i bidrag fra fag og forskning, samt praksis, innenfor følgende tema:

 • Organisering og ledelse
 • Mental helse og velvære
 • Ansatte i landbruket og arbeidsinnvandring
 • Arbeidsmiljø
 • Ulykker
 • Yrkessykdom

Meld deg på med kunnskap fra forskning eller praksis!

Frist for innsending av bidrag er 15. juni. Arbeidsspråket på konferansen blir i hovedsak engelsk.

For deltakelse både med og uten et bidrag: Det åpnes opp for påmelding og registrering 18. mai.

Vitenskapelige samarbeidspartnere:

 • Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse og Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital
 • Sveriges Landbruksuniversitet (SLU)
 • RURALIS
 • Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), NTNU
 • Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS), NTNU

Samarbeidspartnere fra næring og samfunn:

 • Norges Bondelag
 • Lantbrukarnas Riksförbund (Sverige)
 • Norsk Landbruksrådgivning (NLR)
 • Trøndelag Fylkeskommune
 • Statsforvalteren i Trøndelag

Last ned flygeblad: Nordisk fag- og forskningsmøte om landbrukshelse

Les mer hos Ruralis