Wenche Snildalsli Vuttudal, NLR Trøndelag, ble gjenvalgt som nestleder. Elise Blixgård, NLR Nord Norge, ble valgt som nytt styremedlem etter Mette Pedersen Anfeldtmo som hadde frasagt seg gjenvalg. Anders Nordlund, NLR Øst, ble gjenvalgt som styremedlem for to år. Styremedlem Sigurd Reksnes, NLR Vest, var ikke på valg.

Arne Nøkland, NLR Østafjells, er ny, ansattvalgt styremedlem. Maud Grøtta, NLR Nordvest, var ikke på valg.

Arnstein Røyneberg, NLR Rogaland, Bernt Snapa, NLR Øst, og Eva Kristin Aarbakk Eri, NLR Østafjells, ble alle gjenvalgt som varamedlemmer til styret, for ett år.

Hans Nummestad, NLR Øst, ble gjenvalgt som møteleder til årsmøtet. Anne Segtnan, NLR Trøndelag, ble valgt til varamøteleder etter Birte Usland, NLR Agder, som hadde frasagt seg gjenvalg.

Lars Fredrik Stuve
Lars Fredrik Stuve tar fatt på sitt andre års om styreleder etter årsmøtet som ble gjennomført digitalt, 7. mars. (Foto: Jan Ferstad)