Mer og bedre grovfôr er viktig både for lønnsomhet for bonden og for norsk selvforsyning. Derfor går flere store aktører i landbruket sammen om å få mer fokus på grovfôrproduksjon gjennom Avlingskampen 2023.

– Forskningsresultater er vi helt avhengige av, men det vi vil ha fram i Avlingskampen, er den praktiske tilnærminga og de avgjørelsene hver enkelt bonde gjør i enga. I tillegg til at en konkurranse selvsagt trigger konkurranseinstinktet, og folk kvesser stålet og får et fokus på høye grovfôravlinger, sier fagkoordinator grovfôr i NLR, Ragnhild Borchsenius, til fagbladet Norsk Landbruk. Hun leder juryen for Avlingskampen 2023.

Muligheter for alle

Det er fjerde gang Avlingskampen på grovfôr arrangeres. Vinnerne i de tidligere rundene var ikke nødvendigvis de man kunne forvente utfra klima og geografi. Det er lett å anta at vinneren kommer fra Rogaland eller Østlandet.

– Men i Avlingskampen 2016 vant deltakeren fra Selbu. Han som vant i 2018, er fra Stordal i Møre og Romsdal, og han trodde vi måtte ha regnet feil da vi sa han hadde vunnet. At ikke geografien setter begrensninger, var en liten åpenbaring, forteller Borchsenius til Norsk Landbruk.

IMG 8359
Fagkoordinator grovfôr i NLR, Ragnhild Borchsenius, leder juryen for Avlingskampen 2023.

I Avlingskampen 2016 lå avlingene på mellom 1 200 og 1 400 fôrenheter per dekar. I 2014 tok deltakerne avlinger på mellom 1 000 og 1 200 fôrenheter. Til sammenligning er den offisielle gjennomsnittavlingen i Norge under 500 fôrenheter per dekar.

Høg avling = god økonomi

De foregående rundene av Avlingskampen har vist at avling per dekar er den faktoren som i størst grad forklarer grovfôrkostnadene, mens de fant lite sammenheng mellom grovfôrkostnadene og antall dekar.

– Skal du ha god økonomi, er høye grovfôravlinger kjempeviktig. Men så kommer klimakalkulatoren, og folk blir redde for at den skal vise det motsatte. Men den viser også at høyere avlinger per dekar, gir lavere klimagassutslipp. Det samme gjelder for god kvalitet på grovfôret, som gir lavere metangassutslipp, forklarer Borchsenius.

NLR-rådgivere over hele landet gir deg rådene du trenger for å produsere bedre og mer lønnsomt grovfôr >

Avlingsregistreringer

Deltakerne i Avlingskampen 2023 blir tett fulgt opp med rådgiving og avlingsregistreringer. Borchsenius påpeker at mange grovfôrprodusenter har en del å gå på når det gjelder avlingsregistrering. Om vi ikke måler noe, er det også ganske vanskelig å vite hvor vi skal sette inn tiltak. For potensialet i de nesten ni millionene dekar med grovfôrareal vi dyrker, er enormt.

– Jeg har sett bønder som målrettet har økt avlingene med 40 prosent, gjennom strategisk arbeid gjennom flere år. Det handler om kalking, å snu enga og ha en strategi for dyrking av grovfôret. Med Avlingskampen 2023 håper vi å få sette fokus på alt dette, sier Borchsenius.

Viktig og riktig med økt fokus på grovfôr >

Fortjener større fokus

– Uansett fortjener grovfôr større fokus, for grovfôr er grunnlaget for landbruk over hele landet – grunnlaget for hvordan vi produserer melk og kjøtt, og ikke minst grunnlaget for legitimiteten til norsk landbruk, sier Borchsenius til Norsk Landbruk.

Les alt om Avlingskampen hos Norsk Landbruk >

Avlingskampen 2023

Hvem får mest ut av enga si?