Med støtte fra Grøntsatsingsmidler i NLR, har potetrådgiverne satt opp en plantevernplan for deg som medlem og potetprodusent. Kontakt din lokale rådgiver for spørsmål om plantevern i potet.

> Se hele plantevernplanen i potet for 2023 (oppdatert 5/6/2023)