I webinaret om optimal sprøyteteknikk 13. april fikk du lære med om ulike dyser, og hvilke dyser som gir mulighet for avstandsreduksjon og som fortsatt gir god nok dekning.

Rådgiverne Jan Karstein Henriksen og Astrid Gissing, begge ansatt i NLR Agder, gir oss informasjon om hva som skal til for å oppnå avstandsreduksjon når du sprøyter, hvilke utprøvinger som er gjennomført av ulike dyser i regi av NLR Agder. Vi får høre om hvilke dyser som er gode nok med hensyn til dekningsgrad og effekt. Det blir vist til noen testkjøringer med ulike trykk, hastighet og forskjellige vannmengder. Webinaret kommer også innom regelverk fra Mattilsynet om buffersoner og avdriftsreduksjon.

Skal du sprøyte med jordvirkende ugrasmidler, eller er det sopp og skadedyr som skal kontrolleres? Hvor mye ugras overlever når du bruker ulike dyser? Hvilke anbefalinger gir NLR for hvilke dyser du kan bruke for å få gjort jobben godt nok med minst mulig avdrift?

> Se opptak av webinar om "Optimal sprøyteteknikk for potet og grønnsaker