Deutz-Fahr har et omfattende tilbud av presisjonsteknologi til sine traktorer. Men slikt utstyr får ikke full verdi uten at det utnyttes skikkelig.

– For å sikre at våre kunder får fullt utbytte av sine investeringer, har vi tatt grep for å sikre nøytral og kyndig bistand. Vi har kurset noen av presisjonsrådgiverne i NLR, og tegnet en landsdekkende avtale med dem, forklarer HCP-sjef Lars Wear.

Faglig dag til fri disposisjon

Avtalen innebærer at kunder som kjøper en Deutz-Fahr fra HCP får besøk av en av disse rådgiverne. Da har traktorkunden og rådgiveren en hel dag til disposisjon sammen.

– Vi har ikke lagt føringer for hvordan de bruker denne tida. Kanskje trenger bonden hjelp til å trykke seg gjennom skjermene, legge inn kjørelinjer eller noe annet som bare handler om traktoren. Eller kanskje er det nyttig å få hjelp til å kople styringssystemene for traktor og redskap. Det kan også være aktuelt å se på hvordan datafiler importeres til traktoren, eller hvordan loggfiler eksporteres. Eller der kan være andre ting, for eksempel hvordan du legger opp et fornuftig kjøremønster med autostyring, for å kunne jobbe mest mulig rasjonelt. Tidsbruken denne dagen tilpasses i hvert enkelt tilfelle, forklarer Wear.

HCPNLR5 red
HCP-sjef Lars Wear og presisjonsansvarlig i NLR, Jogeir Agjeld, samarbeider til beste for norske bønder. Kunder som kjøper Deutz-Fahr med presisjonsutstyr får en dag med en presisjonsrådgiver inkludert i handelen.

Fornuftig fleksibilitet

Presisjonsansvarlig Jogeir Agjeld i NLR tror avtalen vil være nyttig for mange.

– Vi ser at mange bønder kjøper med presisjonsutstyr når de handler traktor, og mange er flinke til å ta i bruk mulighetene. Men samtidig: Nesten alle har mer å hente. Noen ganger er det helt enkle hinder som må ryddes av vegen for å utløse stor nytteverdi. Andre ganger er det fornuftig å ha noen å diskutere med. Heller ikke våre rådgivere kan svare på alt, men de har et nettverk og vet hvor de kan spørre. Vi ser også at mange av spørsmålene ikke nødvendigvis trenger å handle kun om tekniske detaljer i traktorens systemer. Det er helheten som teller, og da er det fint med en rådgiver med litt brei faglig tilnærming.

Det er traktorkjøperen sjøl som bestemmer når det kan passe med et rådgiverbesøk. Det betyr at bonden får tid til å prøve litt sjøl, og dermed bedre kunne forberede spørsmål og finne ut hva det er lurt å ta for seg sammen med rådgiveren.

HCPNLR8
NLR-rådgiverne Fredrik Klaseie og Peder Holm Løvstad er klar for å følge opp HCPs presisjonskunder. Hva som gås gjennom på denne dagen er opp til kunden.

Landsdekkende avtale

Rådgiverne som har fått opplæring, har samtidig fått et nasjonalt ansvar for å følge opp de aktuelle Deutz-Fahr-kundene. Det betyr også at reisekostnaden er inkludert, så det spiller ingen rolle om du har adresse Skjervøy, Stjørdal, Skjeberg eller Søgne.

NLR er både i dette samarbeidet og i andre samarbeidsavtaler opptatt av å hegne om sin uavhengighet. Derfor er NLRs posisjon som en nøytral aktør spesielt omtalt i avtaleteksten.

– Vi står fritt til å inngå liknende avtaler med andre aktører, vi kan gi tilsvarende rådgiving til bønder som har maskiner av andre merker, og vi har ingen rolle i salgsprosessen, forklarer Jogeir.

HCPNLR9 red
NLR-rådgiverne Peder Holm Løvstad og Fredrik Klaseie har både opplæring og erfaring i presisjonssystemer, og vil bidra til at HCPs kunder får best mulig utbytte av sine presisjonsinvesteringer.

Kontaktpersoner

HCP: Lars Wear – 90608034 – lw@hcpetersen.no

NLR: Jogeir M. Agjeld – 90646553 – jogeir.agjeld@nlr.no

Les mer om NLRs tilbud innenfor maskinteknikk og presisjonslandbruk >