Først ut er Atle Lende, vår ekspert på faste kjørespor

Med bakgrunn fra Vinterlandbruksskulen på Jæren, VK1, landbruksteknikk på Blæstad, som teknikklærer på naturbruksskole, og en rekke jobber innenfor landbruksteknikkfaget, er Atle godt rusta for å bistå deg som bonde. Med erfaring fra egen gård har Atle en egen evne til å sette seg inn i dine problemstillinger.

Les mer om Atle Lende >

Atle Lende red

Les mer på nlr.no/presisjon >

Finn din rådgiver >

NLR rådgivingstilbud i maskinteknikk og presisjonslandbruk

Enten presisjonslandbruk er nytt for deg eller du er viderekommen, tilbyr NLR rådgiving tilpasset dine behov og ambisjoner. Presisjonslandbruk er på full fart inn i det norske landbruket – og det med god grunn. Gjort på riktig måte kan du spare på innsatsfaktorene, heve kvaliteten og avlingsnivået, redusere klimaavtrykket - og få bedre arbeidsmiljø. Vi har kunnskap og verktøy for å bistå deg, enten du trenger hjelp for å få traktor og redskap til å snakke sammen, eller du vil ha tekniske og agronomiske råd for å spisse drifta med variabel tildeling.

Vårt rådgivingtilbud omfatter blant annet:

  • NLR Pløyekurs
  • NLR Oppstartråd presisjonslandbruk
  • NLR Erfaringsgrupper presisjonslandbruk
  • NLR Få-orden-på-skjermen
  • NLR Tildelingsfiler
  • NLR Sentrifugalspreder
  • NLR Økonomisk og miljøriktig traktorkjøring
  • NLR Faste kjørespor
  • NLR Traktor, tryggleik og trafikkreglar
  • NLR Digital Coach CropPlan

Les mer om NLRs rådgivingstilbud i maskinteknikk og presisjonslandbruk >

Bli kontaktet for rådgiving >

Sammen blir vi bedre

Å hjelpe deg i gang med digital teknologi er like naturlig for NLR-rådgiverne som å stille inn en plog. NLR har inngått avtaler med Felleskjøpet Agri og Eikmaskin om rådgiving i presisjonslandbruk. Avtalene skal gi deg hjelp til å utnytte tilgjengelig teknologi enda bedre.

Les mer om avtalen med Felleskjøpet Agri >

Les mer om avtalen med Eikmaskin >