– Det gjøres mye godt HMS-arbeid i landbruket for å redusere ulykker, men det er fremdeles en vei å gå for å nå nullvisjonen. Det er det ingen av oss som kan lykkes med alene, og jeg er derfor veldig fornøyd med at vi kom i mål med å få med landbruksorganisasjonene på å skrive under på nullvisjonen. Da kan vi sammen bidra til trygge arbeidsforhold som er helt nødvendig for å sikre matproduksjonen i Norge, sa landbruks- og matminister Geir Pollestad i sin tale under middagen.

Flere andre bekreftet også hva HMS-rådgivingen betyr for norsk landbruk. Disse hadde ordet:

  • Ole Brunes, tidligere daglig leder i Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS)
  • Halvor Langåsdalen, fagansvarlig helse i LHMS/bedriftslege
  • Tom Roterud, KSL/Stiftelsen Norsk mat
  • Arthur Salte, Norges Bondelag
  • Pål Arne Oulie, Norges Bondelag/Landbrukets brannvernkomité (LBK)
  • Einar Frogner, styreleder LBK
  • Inger Johanne Sikkeland, tidligere ansatt i Norges Bondelag med ansvar for HMS i landbruket
  • Elisabeth H. Bomo, representant fra samarbeidende bedriftshelsetjenester
  • Tor S. Olsen, Norske Landbrukstjenester
  • Kolbjørn Taklo, NLR

– Jeg er stolt og ydmyk på vegne av fagområdet HMS i NLR etter mange godord fra venner og samarbeidspartnere, inkludert landbruks- og matministeren. Å ha støtte fra et samlet landbruk er viktig for oss som skal levere tidsriktige HMS-løsninger, inkludert bedriftshelsetjeneste videre inn i framtiden, sier Halle Arnes, fagkoordinator HMS i NLR. Han er glad for at Ole Brunes, tidligere daglig leder i Landbrukets HMS-tjeneste, deltok og fikk anerkjennelse for sin innsats.

Les også:

HMS-rådgiving i landbruket i 30 år >

Linn geir halle red foto frode hellsten
HMS-rådgiver Linn Thorud var sentral i planlegging og gjennomføring av arrangementet, her sammen med landbruks- og matminister Geir Pollestad og fagkoordinator HMS i NLR Halle Arnes. (Foto: Frode Hellsten)