– Med en HMS-avtale i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har bønder et sikkerhetsnett tilgjengelig hele året. Det forteller Halle Arnes, fagkoordinator HMS i NLR, og understreker viktigheten av å ta vare på alle som møter utfordringer.

– Enten det gjelder deg selv eller naboen, er det avgjørende å si ifra når man opplever at motbakkene er brattere enn de burde være, sier Arnes.

Ufarlig med HMS

HMS-rådgivere har spilt en grunnleggende rolle i å gjøre helse, miljø og sikkerhet mer ufarlig for bønder. Årlig utfører NLR rundt 2200 HMS-besøk på gårdsbruk, hvor bøndene får hjelp til å identifisere risikoer og forbedre sikkerheten.

– De fleste ulykker skjer hjemme, og det er lett å bli blind for risikoer i det miljøet man går i. Da er det sunt at en HMS-rådgiver kommer på besøk, informerer Arnes, og føyer til: – Et klokt ordtak er: “Det er bedre å bruke ett minutt av livet på å tenke deg om, enn å bruke opp resten av livet på ett minutt.”

I dag har NLR rundt 9000 bønder som har HMS-medlemskap. Det innebærer jevnlig drypp med info om HMS, og at HMS-rådgiveren er tilgjengelig når bonden trenger det. For eksempel ved hjelp til dokumentasjon eller til støtte under KSL-revisjoner, og til tyngre saker som i krisesituasjoner.

Fra 1994 til 2024

I 1994 ble det etablert en stiftelse for landbrukshelse med hovedkontor på Kongsberg. Halle Arnes startet der som landbruksinstruktør for 27 år siden.

– Da var vi rundt 14 ansatte som hadde et drivende engasjement rundt forebygging og samarbeid, og som jobbet med å få kundemassen opp, forteller Arnes.

Stiftelsen skiftet senere navn til landbrukets HMS-tjeneste og ble knyttet til hovedkontoret til NLR på Ås i 2014. Alle HMS-rådgivere ble fordelt ut i enhetene i NLR. Parallelt med sammenslåinga, ble det lyst ut en fagkoordinatorstilling i 2016, som Arnes nå innehar.

Arnes forteller at det har vært samarbeid om HMS i norsk landbruk fra dag én mellom mange forskjellige aktører. Det gjør at NLR har et unikt system for HMS-rådgiving i europeisk sammenheng, da ingen andre land har en tilsvarende ordning for sine bønder. – NLR holder flere forebyggende kurs som bonden må ha. De siste 5-6 årene har 13 000 bønder blitt kurset i varmearbeider, noe som bidrar til å redusere brannrisiko på gårdene.

I tillegg kobler HMS-rådgivere inn andre fagpersoner i NLR i en tidlig fase, for eksempel økonomirådgivere, for å håndtere saker som involverer økonomi. – På den måten jobber vi aktivt tverrfaglig og drar nytte av innsikt fra mer enn ett fag, understreker Arnes.

Godt samarbeid gir god bondehelse

I dag samarbeider NLR med 16 bedriftshelsetjenester som leverer på 175 plasser i hele landet. Årlig gjennomføres det omtrent 2700 helsesamtaler med gårdbrukere.

– Bønder setter pris på å kunne snakke med helsepersonell som har innsikt i landbruk og samtidig kunne få luftet bekymringer. I tillegg observerer HMS-rådgivere risikofaktorer på gården og kobler dette med helsepersonellets fokus, sier Arnes, og forteller videre:

– For eksempel kan en grisebonde som ikke bruker støvmaske få testet pusten sin flere ganger av helsepersonell. Dersom resultatene er dårligere enn tidligere, kan bonden innse at praksisen bør justeres.

Bedriftshelsetjenesten spiller også en svært viktig rolle i krisesituasjoner. – I 2023 hadde vi 175 krisesaker, hvor helsepersonell ble benyttet i 60 av de 175 sakene, forteller Arnes.

Fremtidsutsikter

For fem år siden fikk NLR innspill fra Landbruksdepartementet om å inkludere reindrift i HMS-rådgivingsarbeidet. Dette har resultert i en permanent ordning via reindriftsavtalen.

– Her er det gjort en utrolig god jobb som gir synergieffekt. Tjenestetilbudet og samkjøringa mellom reindrifts- og landbruksnæringen vil fortsette å utvikle seg, forteller Arnes, og legger til at det er fire bedriftshelsetjenester som skal levere til reindriftsnæringa.

Arnes tilføyer at det er viktig å være oppdatert og tilpasse tilbudet til dagens raske utvikling i landbruket for å være dagsaktuell. – Det å være bonde i dag er en rivende utvikling fra noen år tilbake, og tilbudet må tilrettelegges deretter, sier Arnes.

– I tillegg er jeg meget imponert over mine dyktige kolleger, som jeg vet gjør en forskjell for bonden. Og jeg oppfordrer at alle bør ha HMS i bakhodet og være villige til å hjelpe til når arbeidet, livet eller hverdagen blir krevende. Selv om du ikke er rådgiver, kan du bidra ved å gi beskjed hvis du ser risikofaktorer på en gård, avslutter Arnes.

#30grunner

I 30 år har rådgivere i helse, miljø og sikkerhet (HMS) bistått aktører i landbruksnæringen i hele landet. I den anledning har vi #30grunner til å være HMS-medlem i NLR. Hver uke frem til jul blir det presentert en grunn hver.

> Ta en titt på alle grunnene her

NLR tilbyr HMS-rådgiving i hele landet