De ti regionale rådgivingsenhetene og foreningen Norsk Landbruksrådgiving er fra 1.1.2024 samlet i samvirkeforetaket Norsk Landbruksrådgiving SA.

Før sammenslåingen hadde alle enhetene egen nettside. Nå lanseres en ny, felles nettside for hele NLR SA (www.nlr.no) og de regionale nettsidene blir borte. Det blir ingen store endringer for deg som bruker av nettsiden. Nå blir det kun en NLR-nettside å forholde seg til, med mulighet for å filtrere på regionalt innhold.

Fagartikler, nyheter og kalenderoppføringer fra de regionale nettsidene er videreført til den nye nettsiden. Du finner de samme gode fagartiklene fra våre rådgivere og annet innhold også etter sammenslåingen.

Seks regioner i ett NLR

NLR SA er administrativt organisert i seks regioner: Nord, Midt, Vest, Sør, Østlandet og Innlandet. Det gjenspeiles også på nettsidene. For å finne regionale oppføringer på kalender, rådgivere, nyheter og fagartikler, bruker du nedtrekksmenyen på nettsida og velger den aktuelle regionen. Da vil du få opp artikler, kurs og annet aktuelt innhold i din region.

NLR regionfilter
Du kan velge din region i nedtrekksmenyen på kalender, rådgivere, nyheter og fagartikler på nettsidene

Ny sentralbordløsning

NLR har også en ny felles sentralbordløsning og nytt telefonnummer. Nummeret til sentralbordet er: 99 12 40 00. Sentralbordet er åpent på hverdager fra 8:30-15.30.

Alle tidligere regionsnummer fungerer fortsatt, men vil i løpet av kort tid kobles til hovednummeret (99 12 40 00).

Ny visuell identitet og logo

NLR SA har ny logo og visuell identitet. Sammenslåingen er en gylden anledning til en visuell modernisering, parallelt med andre forretningsmessige endringer. Den visuelle identiteten vi har hatt til nå, ble utviklet i 2008. Økt digital tilstedeværelse krever grafisk profil som i større grad er tilpasset bruk på dagens kommunikasjonsflater.

– Vi samles i et nasjonalt foretak fra og med 1.1.2024 og ny visuell identitet skal synliggjøre og forsterke et nytt og samlet NLR. Samtidig sørger vi for at våre medlemmer og samarbeidspartnere møter et helhetlig uttrykk på alle våre flater, sier Marked- og kommunikasjonssjef Tina Karp.

NLR ny visuell profil
NLR SA har ny logo og visuell identitet med enkelt formspråk for å kommunisere tydelig og effektivt

Tydelig og enkel kommunikasjon

NLR skal kommunisere tydelig og enkelt, og derfor har vi laget en ny logo uten for mange detaljer. Den nye logoen består av et symbol og akronymet NLR. Symbolet består av organiske former som illustrerer tilhørighet til landbruket og er en videreføring av tidligere logo. De grønne bladene signaliserer plantevekster og det som gror, mens den brune sirkelen underbygger jord, rundball og sirkel fra tidligere logo. Sirkelen illustrerer også det sirkulære og vekstsyklusene i landbruket. Sirkelen og bladene underbygger samspillet mellom NLR, bonde, plantevekster og jord.

Fokus på å holde kostnadene nede

Det har vært viktig at arbeidet med ny visuell identitet skal ha lave kostnader. Dette har vi blant annet oppnådd ved å gjøre så mye som mulig av jobben med egne ansatte. Vi holder også kostnadene nede ved å rulle ut endringene gradvis.

Ny organisering, ny nettside og ny logo, men du som medlem finner din rådgiver der de alltid har vært - nær deg.