På grunn av verdensmarkedsprisen og stor etterspørsel har prisen på handelsgjødsel økt med ca 35 % fra august 2020, men prisen var i fjor lav sammenlignet med foregående år.

Felleskjøpet Agri melder at de forventer at prisene, som før, vil stige utover høsten og vinteren. Det betyr at det vil lønne seg å handle kunstgjødsel så fort som mulig, for de som har god og tørr lagringsplass over vinteren.

Med større oppgang i gjødselpriser blir det enda viktigere med riktig bruk av både husdyrgjødsel, og ikke minst handelsgjødsel.

Skjermbilde 2021 07 15 kl 08 58 45

Gjødsling etter optimalt avlingsutbytte

Hvor sterkt man kan gjødsle avgrenses i prinsippet av avlingspotensialet - hvor mye nitrogen enga er i stand til å utnytte. Ei grasavling på 400 kg tørrstoff med 13 % råprotein vil inneholde ca 8,3 kg N. I praksis vil ikke plantene utnytte alt nitrogenet i gjødsla. I konvensjonelle gjødslingsnormer (generelle gjødslingsanbefalinger ved middels avlingsnivå) tar man i prinsippet utgangspunkt i hva som gir optimalt avlingsutbytte sett i forhold til gjødselkostnad. Til eng uten kløver vil anbefalt N-gjødsling/daa være høyere enn mengde N i avlinga. Ved forventa grasavlinger over eller under norm anbefales å justere N-gjødslingen opp eller ned med ca 2 kg N/100 kg tørrstoffavling.

Tabell 1: Pris per kg nitrogen i ulike gjødselslag for juli 2021, august 2020 og juni 2019.

GjødselslagJuli 2021 (kr/kg N)August 2020 (kr/kg N)Juni 2019
(kr/kg N)
Fullgjødsel 25-2-617,6013,3316,22
Fullgjødsel 22-2-1222,4117,7820,83
Fullgjødsel 22-3-1021,8516,8119,86
Fullgjødsel 20-4-11

24,29

18,5721,99
NPK 27-3-513,7810,48ingen pris
NPK 24-3,5-616,0013,4616,21
Grønn 8K38,1335,0037,50
Fullgjødsel 18-3-1528,7522,5026,14

OPTI-NK 22-0-12 m selen

20,5516,2719,59
Sulfan 6S14,3810,3811,79
OPTI-NS 27-0-0 (4S)12,789,2210,48
Kalksalpeter15,9412,5816,13
Urea13,599,9310,59

Kjenn avlingsnivået for å gjødsle riktig

I regneoperasjonen under her ser man at det er veldig viktig å gjødsle etter rett avlingsnivå. Har man ei jord som maksimalt kan gi deg 450 kg tørrstoff, så er det penger ut av vinduet å gjødsle som om du har 600 kg tørrstoff. Med andre ord, det er veldig viktig å få greie på avlingsnivået når gjødselplanen skal legges. Snakk med oss, eller din fôringsrådgiver, så kan vi være behjelpelig med å finne ditt riktige avlingsnivå.

Tabell 2: Økonomisk beregning av å gjødsle til rett avlingsnivå ved 600 kg TS per dekar og 450 kg TS per dekar.

AvlingTidspunktGjødseltypeKg vare / daaKg N / daaKr / daa
600 kg TSVårFullgjødsel 18-3-155610283,-
Etter 1. slåttFullgjødsel 22-3-10449208,-
Totalt10019491,-
450 kg TSVårFullgjødsel 18-3-15509253,-
Etter 1. slåttFullgjødsel 22-3-10255,5118,-
Totalt7514,5371,-
Differanse120,-

Differansen ved en gjødsling der potensialet er kun 450 kg TS per dekar, og en gjødsler som man har 600 kg TS per dekar gir en differanse på 120 kr per dekar. I vårt eksempelbruk har vi 200 dekar. Ved å kjenne sitt avlingsnivå vil det gi en besparelse på 24 000,- kroner å gjødsle rett.

Analyse av husdyrgjødsel

Med økte handelsgjødselpriser, vil husdyrgjødsla få en større verdi. Det å utnytte husdyrgjødsla på en optimal måte blir enda viktigere. For å få til det, må vi vite hva den inneholder. Du kan ta ut prøven selv, etter at du har skaffa ei flaske beregna på formålet. Slike flasker får du hos din lokale rådgiver. Flasken er gratis. Det beste er å ta prøven om våren, da er prøvene mest representative. Blir prøven tatt på høsten er det ofte mye tynnere med lavere TS% i møkka pga vaskevann osv. Prisen på prøva som heter Standard er pr 14.07.21 kr 995.-

Hjemmeside ny 01

Vi er her for deg

Sammen for bedre grovfôr og økt lønnsomhet