Hvert tredje år kommer Siv Nordseth, HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet, på besøk til Ola Håkon Ourom. Dette inngår i HMS-avtalen han har tegnet med NLR. Sammen går de ei vernerunde på gården for å avdekke potensielle farlige arbeidsoppgaver og situasjoner.

– Det er viktig å lage seg gode rutiner. Sammen med bonden setter vi HMS-arbeidet på gården i et system, forklarer Siv Nordseth.

Hør Ola Håkon Ourom og Siv Nordseth fortelle om godt HMS-system på gården

Hjelp og nytte for hele familien

– Det er bestandig nyttig med konstruktive tilbakemeldinger fra rådgiveren under rundene på gården. Det hjelper meg med å se situasjoner fra et annet perspektiv, sier Ourom.

Han understreker at det er til stor hjelp for å forbedre arbeidsplassen – og til glede for han og familien.

Ola Håkon Ourom har vært mjølk- og kjøttprodusent i ti år, og har planer om å fortsette i mange år til. Derfor er det avgjørende for ham at gården er en trygg arbeidsplass. I tillegg skal gården være et trygt sted for barna å vokse opp på.

For å lykkes med dette, er gode system avgjørende. Og det er nettopp dette Ola Håkon Ourom bruker sin rådgiver til.

– Det er svært mange regler og forskrifter en gårdbruker må forholde seg til. Jeg opplever at det er nettopp å få en systematikk i dokumentasjonen mange ønsker, sier Siv Nordseth.

Oppfølging av bedriftshelsetjeneste

Gjennom HMS-avtalen med NLR er Ola Håkon Ourom sikret et tilbud om bedriftshelsetjeneste. Hvert tredje år blir han kalt inn til kontroll.

– Det er nyttig å få en sjekk, særlig av hørsel og lunger. Det er potensielt mye støv og støy i arbeidshverdagen min, sier Ola Håkon Ourom.

De små detaljene i hverdagen

En kollega tipset Ola Håkon Ourom om en smart, elektrisk møkkskrape.

– Når du skal gjøre rent 300 kvadratmeter med spalteplank daglig, blir det en stor belastning på armer og skuldre. Jeg var ikke sen om å kjøpe den elektriske skrapa, sier Ola Håkon Ourom.

HMS-rådgiveren roser initiativet.

– Det er de små detaljene i hverdagen som virkelig utgjør en forskjell, sier Siv Nordseth.

– Både avløseren og jeg er veldig glad i denne, sier Ola Håkon Ourom og kjører ei demonstrasjonsrunde blant mjølkekyrne.

3 A7 A6073
Ei elektrisk møkkskrape til 35 000 kroner gjør arbeidsdagen langt enklere for Ola Håkon Ourom. Foto: Morten Livenengen

Også på fôringslinja har Ola Håkon Ourom ordnet seg med smarte løsninger. På kjøringa på låven har han plassert en rundballeriver som kutter opp grovfôret. For å slippe mange trappetrinn flere ganger om dagen, har han montert et kamera over kutteren. På en skjerm ved fôrbrettet i fjøset kan han overvåke riveren.

– Nå kan jeg se til at ingen oppholder seg i riveren før jeg starter den, sier han.

Fra fôrriveren går grovfôret videre til et rullebånd som transporterer fôret fram til kua.

– Dette systemet er enkelt og det sparer meg for mange tunge løft og mange skritt hver dag, sier Ola Håkon Ourom.

3 A7 A6050
Et kamera plassert over fôrriveren gjør det enkelt for Ola Håkon Ourom å sjekke om det er sikkert å starte maskina. Foto: Morten Livenengen

Ingen myndighet

En viktig del av jobben til HMS-rådgiveren er å ha fokus på bondens som gårdens viktigste ressurs, samt å bringe de gode ideene videre.

– Dersom jeg ser en smart løsning hos en bonde, tipser jeg andre om dette. Slik sprer vi gode ideer til flere bønder, sier Siv Nordseth.

Og rådgiveren er snar med å poengtere at hun eller hennes kolleger ikke har noen kontrollfunksjon når det kommer til gårdens HMS-system.

– Vi skal hjelpe bonden med å få system, ikke kontrollere om han eller hun har det, sier Siv Nordseth.

3 A7 A6110
Ola Håkon Ourom bruker sin HMS-rådgiver, Siv Nordseth i NLR Innlandet, til å gjøre egen bo- og arbeidsplass til et tryggere sted for både ham selv og familien. Foto: Morten Livenengen
Nettside herobilde

Sammen for trygghet og overskudd

Bonden er gårdens viktigste ressurs.

Ja, jeg vil vite mer om HMS-tjenester