Nasjonalt samarbeidsforum for HMS kartla også i 2018 HMS-statusen på gårdene hos norske bønder. Over 12.000 deltok da på kartleggingen.

− Det er viktig at et samlet landbruk står bak og ikke minst i etterkant når resultatene skal følges opp. Med oppdaterte kunnskap vil virkemiddelene bli bedre målrettet gjennom tiltak og kan styrke samarbeidet på HMS på tvers i hele næringa, skriver ksl.no.

Mandag 31. januar mottar du e-post fra Kvalitetssystem i landbruket – KSL med lenke til HMS-kartleggingen.

HMS-kartleggingen blir utført på vegne av hele næringa i et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Mat og Norsk Landbruksrådgiving. Du vil motta epost fra Kvalitetssystem i landbruket – KSL hvor link til HSM-kartleggingen ligger ved. Ruralis skal analysere resultatene.

Den forrige HMS-kartleggingen ga føringer for følgende:

  • Informasjon knyttet til de største ulykkesårsakene
  • Spisset rådgiving
  • Bruk av verneutstyr på redskap og traktorer – f.eks. setebelte i traktor
  • Etablering av applikasjonen KSL Trygg - et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Stiftelsen Norsk Mat

Hele næringa står bak HMS-kartleggingen 2022

Disse er med: