Behov i Trøndelag?

Dispensasjonen gjelder for hele landet der det er behov. Den generelle anbefalingen fra NLR er at glyfosat kun benyttes til tvangsmodning av etterrenninger unntaksvis når det er særskilte behov. Bakgrunnen til dispensasjonen er at tørke med etterfølgende flom har gitt utfordringer sør i landet. Med forholdene vi har hatt i Trøndelag i år, er det generelt lite behov å bruke glyfosat for å berge kornet.

Betingelser for dispensasjon i korn:

  • Gjelder alle kornarter
  • Det er kun mulighet for en behandling, enten fra deigmodning (BBCH 83) eller fra BBCH 89, når kornet har ca. 30 % vanninnhold. Vekststadiet gjelder 1. generasjon.
  • Det er gitt dispensasjon for alle godkjente glyfosat-preparater. Preparatene har ulik dosering avhengig av konsentrasjon av mengde aktivt stoff og hvor langt i utviklingen 1.generasjon har kommet
  • Ved tidligste bruk er doseringen 133 ml/daa av en 360- formulering og ved senere bruk 183 ml/daa av en 360-formulering
  • Behandlet korn skal kun brukes som dyrefôr, og skal ikke brukes til såkorn
  • Behandlingsfrist er 10 dager.
Glyf1
Dosering når 1. generasjon er fra vekststadie deigmodning (BBCH 83):
Glyf2
Dosering når 1. generasjon er fra 30 % vanninnhold (BBCH 89):

Dispensasjon for glyfosatpreparater til nedvisning/tvangsmodning av korn til fôr

Dispensasjon for glyfosatpreparater til nedvisning/tvangsmodning av åkerbønne til fôr

Dispensasjon for glyfosatpreparater til nedvisning/tvangsmodning av erter til fôr.

Dispensasjon for glyfosatpreparater til nedvisning/tvangsmodning av raps og rybs til fôr.

Kilder:
Anne Kraggerud og Einar Strand, NLR
NLR Viken