Gjennom mentorordninga i landbruket får du tilgang til en kollega som har noen års erfaring innen samme produksjon/drift som deg, enten det er tradisjonelt landbruk med melk, kjøtt, grovfôr eller andre produksjoner/tilleggsnæringer (grøntproduksjon, frukt, bær, Inn på tunet mm).

For ny bonde er det gratis å delta og mentor får godtgjørelse for sitt arbeid. Ordninga går over ett år med oppstart i januar 2024.

Les mer om ordninga og finn søknadsskjema her

Søknadsfrist: 01.12.23

Ved spørsmål om ordninga, ta kontakt med regionkontakt for Møre og Romsdal:
Gunn Randi Fossland – tlf. 95874243 e-post: gunn.randi.fossland@nlr.no