Det var mye folk innom standen vår, noe det kom mange gode diskusjoner ut av. I alt var det 96 personer som tippet vekt, TS-andel og fôrkvalitet på rundballen. Av disse var det hele 4 stykker som tippet helt riktig vekt. Av disse 4 har vi plukket ut en vinner, som får en gratis fôrprøve og surfôrtolk, basert på svarene gitt på de to andre parameterne. De 3 andre som tippet riktig vil få en mindre oppmerksomhet tilsendt for innsatsen.


Resultatet av veiing og analyse av rundballen var:

Vekt: 890 kg

Tørrstoff: 26,0 %

FEm: 0,84 Fôrenhet/kg TS

Rundball på Dyregod
Rundball på Dyregod. Foto: Hilde Hegnes

Vinneren er Jon B. Nedal fra Averøy! Vi gratulerer!

Jon er medlem hos oss og traff innertier på vekt, i tillegg var han nærmest på TS og FEm, når vi sammenligna med de tre andre som tippa riktig vekt.

NLR Nordvest kontakta den heldige vinneren på telefon og spurte hvordan han vurderte svaret. "Det var vill gjetning!", humra den fornøyde gårdbrukeren.

Jon driver en gård på Averøya med 9 melkekyr og ei kvote på 70.000 tonn. Han er medlem hos oss og syns det passa veldig bra med gratis fôrprøve da han ganske nylig har fått klimahandlingsplan fra sin lokale rådgiver. "Et av klimatiltaka på bruket er å ta fôrprøver og få kontroll på avlinga, så dette passa bra", kan Jon fortelle.

Jon sin rådgiver, Gunn Randi Fossland, er ikke overraska over at Jon tippa rett. "Jon er flink og grundig i sitt arbeid. Han søker kompetanse og spør gjerne rådgiveren sin ved behov", seier ho.

Gården til Jon B. Nedal. Foto: Privat
Gården til Jon B. Nedal. Foto: Privat
Jon B. Nedal sine kyr på beite. Foto: Privat
Jon B. Nedal sine kyr på beite. Foto: Privat