Rådgiverne har vært ute og sjekket utviklinga av graset. Vi har sjekket timotei (og raigras?) og lagt resultatet inn i grovformodellen. I tabellen kan du se hva modellen sier om utviklinga av forenhetskonsentrasjonen i tida framover.

Grovformodellen
NIBIO sin grovformodell er et prognoseverktøy som tar hensyn til været som har vært og værprognosene for de neste 9 døgn. I tillegg kan vi selv legge inn et værscenario utover de 9 døgnene. Ut fra dette får man en prognose for kvalitetsutviklinga i gras. Prognosen kan justeres ved å legge inn data fra eng i nærheten av valgt klimastasjon. Slike data er utviklingsstadium registrert som antall blad og leddknuter og NIR-analyse. NIR-analyse kan gi tall for ulike kvalitetsparametere som FEm (fôrenhetskonsentrasjon eller energitetthet) og NDF (fiberinnhold).

Vi har sendt gras til NIR-analyse for å få svar på hvordan forenhetskonsentrasjonen er nå, og dette skal legges også inn i grovformodellen. Men svarene er fortsatt ikke kommet fra laboratoriet når grovformeldinga skal sendes ut. Det vi presenterer her er derfor kun basert på utviklingsstadium i timotei og grovformodellen.


Skogmo:
Døgngrader 200,4 gr (18 vekstdøgn) pr 20/5. Nedbør totalt i perioden 34,2 mm. Til sammenligning var det 156 døgngrader på samme tidspunkt i 2023.

Mære:
Døgngrader 325,6 gr (37 vekstdøgn) pr 20/5. Nedbør totalt i perioden 32,4 mm. I 2023 var det 250,3 døgngrader på samme tid.

Frosta:
Døgngrader 408,3 gr (48 vekstdøgn) pr 20/5. Nedbør totalt i perioden 79,6 mm. Slåtten nærmer seg i stor fart.

Kvithamar:
Døgngrader 358,9 gr (40 vekstdøgn) pr 20/5. Nedbør totalt i perioden 55,8 mm. I 2023 var det 288,6 døgngrader på samme tid.

Skjetlein:
Døgngrader 343,0 gr (40 vekstdøgn) pr 20/5. Nedbør totalt i perioden 38,8 mm.

Rissa:
Døgngrader 340,8 gr (39 vekstdøgn) pr 20/5. Nedbør totalt i perioden 66,6 mm. I fjor var det 274 døgngrader på samme tid.

Meldal:
Døgngrader 253,6 gr pr 20/5, stasjonen er satt opp 30.april og vi får derfor ikke med vekststart. Nedbør totalt i perioden 11,6 mm.

Rennebu:
Døgngrader 267,7 gr pr 20/5, stasjonen er satt opp 30.april og vi får derfor ikke med vekststart. Nedbør totalt i perioden 14,6 mm. I fjor var det 177,2 døgngrader på samme tid.

Romundstadbygda (Rindal):
Døgngrader 245,4 gr pr 20/5, stasjonen er satt opp 30.april og vi får derfor ikke med vekststart. Nedbør totalt i perioden 11,4 mm.

Soknedal:
Døgngrader 235,5 gr pr 20/5, stasjonen er satt opp 30.april og vi får derfor ikke med vekststart. Nedbør totalt i perioden 379,8 mm ?, som trolig er en registreringsfeil.

Oppdal:
Døgngrader 252,8 gr. pr 20/5, stasjonen er satt opp 30. april og vi får derfor ikke med vekststart. Nedbør totalt i perioden 3,8 mm. Til sammenligning var det 141,3 døgngrader i 2023.

Tingvoll:
I Tingvoll er klimastasjonen plassert på Tingvoll gard, 24 m.o.h. Registreringene i Tingvoll gjør vi i år oppe på eidet mellom Tingvollvågen og Vågbø, 80 m.o.h. Dette er andre års eng som har mye timotei. Utviklingsstadium ble registrert på skudd av timotei mandag 20.mai. På noen skudd kunne man allerede kjenne akset inne i skuddet.

Surnadal:
I Surnadal ligger klimastasjonen på Sylte, 5 m.o.h. Registreringene i Surnadal gjøres i samme eng som i fjor, hos Ingebrikt Bævre i ei tredje års eng med mye timotei. Utviklingsstadium ble registrert på skudd av timotei mandag 20. mai. Da lå Surnadal et par dager etter Tingvoll i utvikling, men i løpet av uka har Surnadal passert Tingvoll.

Linge:
På Linge har vi ikke gjort noen registreringer og må bruke grovformodellen uten korrigering, da er det bare værdata som påvirker resultatet. Linge er en av de tidligste plassene i Møre og Romsdal. For store deler av fylket vil Tingvoll være den mest representative målestasjonen.


Tab1
Datoer for når timoteibasert eng i Møre og Romsdal, ifølge grovformodellen kjørt 23.mai, kommer til ulike stadier i utvikling uttrykt ved energitetthet, FEm. *uten korrigering med registrering av utvikling

Hvordan bruke prognosene?
Prognosene er nettopp det, prognoser. Modellen kan ikke forutse nøyaktig hvordan utviklinga blir, men gir en pekepinn på når du kan forvente deg at enga er klar for slått. Du må også vurdere din egen gård ut fra hvor den ligger sammenlignet med de klimastasjonene som modellene henter data fra. Hvor mye tidligere/seinere er det vanligvis hos deg. Det beste svaret får du ved å gå i di egen eng.

Vil du ha superfôr med FEm over 0,94 skal du slå før skyting. Et vanlig råd for å få energirikt fôr, FEm omkring 0,9, er å slå ved begynnende skyting. Og derfra går utviklinga raskt, og veldig raskt hvis det er varmt vær, og enda raskere hvis det er tørke. Etter begynnende skyting øker totalavlinga mye, men en stadig større andel blir ufordøyelig fiber. Er avling viktig får du den største fôrenhetsavlinga noen dager etter begynnende skyting, rundt 0,85 FEm. Fôr med lavere kvalitet (FEm under 0,85), er ok fôr sinkyr, samt for ammeku og sau som skal «overleve» vinteren. Fôr med mindre enn 0,77 FEm/kg ts kan fungere som strukturfôr sammen med annet grovfôr.

Tab2
Grasets innhold av energi og protein per kg tørrstoff faller med fenologisk utvikling

Du kan bruke grovformodellen selv
Grovformodellen ligger tilgjengelig for alle, du finner den her: https://www.nibio.no/tjenester/grovformodellen?locationfilter=true

Fenologisk utvikling av gras 002
Fenologisk utvikling av timotei 20. mai på Tingvoll. Foto: Maud Grøtta