Funksjonstest av åker- og tåkesprøyter er obligatorisk. Sprøyteutstyret skal fra og med 1. januar 2020 funksjonstestet hvert 3. år, og må oppfylle gjeldende krav for å bli godkjent.

Etter godkjenning blir sprøyta påført et registreringsmerke som viser at den oppfyller gjeldende krav (Mattilsynet og KSL). Det er viktig at brukeren kan dokumentere at utstyret er i god stand.

Det er krav om at bruker skal være til stedet under testen.

Under funksjonstesten får du

 • Opplæring i innstilling og bruk av egen sprøyte.
 • Opplæring i egenkontroll - utføres minst en gang pr. sesong.
 • Klarhet i feil og mangler ved sprøyta.
 • Hjelp til oppretting av feil og mangler.
 • Bedre sprøytekvalitet betyr spart preparatkostnad.
 • Dokumentasjon som viser at sprøyteutstyret oppfyller gjeldende krav.

Huskeliste før funksjonstest

 • Vask sprøyta grundig.
 • Rengjør filtre og siler, inkludert dysesiler.
 • Sprøyta må være fri for lekkasjer.
 • Dysene må ha dryppvern.
 • Det må være festet på ren vanntank med kran, minst 15 liter.
 • Deksel på kraftoverføringsaksling må være i orden.
 • Bom og bomoppheng må være i orden.
 • Sprøyta skal være påmontert "sprøytetraktoren".
 • Tanken skal være halvfull med vann (eller minst 300 liter).
 • Brukeren skal være med under hele testen.

Sparte kostnader

Funksjonstesten koster for ei normal åkersprøyte vanligvis mellom 3000-5000 kr pluss deler, avhengig av størrelse og om en er medlem i NLR eller ikke. Dette er penger en fort tar igjen ved sparte kostnader til plantevernmidler, og bedre resultat av sprøytinga.

Dette blir testet

Pumpe, pumpekapasitet, manometer, dyser, slanger, filter, lekkasjer, bom og væsketanken.

Ta kontakt for testing

Skal du bruke åkersprøyta de i år og godkjenningen er i ferd med å løpe ut – med andre ord, du trenger en ny test: Ta kontakt snarest mulig med Solfrid eller meld din interesse ved å trykke på den gule knappen. Solfrid vil da planlegge ei effektiv reiserute slik at hun får testet flest mulig sprøyter.

 • Solfrid Ramberg, tlf 915 98 411, e-post solfrid.ramberg@nlr.no

Påmelding til funksjonstesting av åkersprøyte

Litt om funksjonstesting i praksis

Sproyting Tjotta Ingvild Melkersen
Funksjonstest av åker- og tåkesprøyter er obligatorisk. Sprøyteutstyret skal fra og med 1. januar 2020 funksjonstestes hvert 3. år, og må oppfylle gjeldende krav for å bli godkjent. Foto: Ingvild Melkersen.