Er du en ung og/eller ny bonde og grovfôrprodusent? Da er det deg vi ser etter!

Metoden «Beste Praksis» går ut på å samles i mindre grupper til rådgiving og erfaringsutveksling. I et nytt prosjekt skal denne metoden brukes som en faglig og sosial plattform. Fokuset ligger på unge og/eller nyoppstartede gårdbrukere med grovfôrrelatert produksjon i Troms og Finnmark.

På flere samlinger i løpet av ett år skal det diskuteres relevante temaer innenfor grovfôrproduksjon, agronomi og økonomi. Dette kan være noen av spørsmålene vi sammen skal prøve å finne svar på:

Hvilken type gjødsel bør jeg bruke?

Hvorfor er det viktig å kalke?

Hvilke frøblandinger passer best på mine arealer?

Hvilken kvalitet har grovfôret i år og hvordan kan den forbedres?

Hvilke dreneringstiltak anbefales hos meg? Hvordan søker jeg om tilskudd?

Hva betyr resultatene av jordprøvene mine?

Hvor kan jeg kutte kostnader?

Publikasjon144
Metoden «Beste Praksis» går ut på å samles i mindre grupper til rådgiving og erfaringsutveksling. Foto: Ingvild Melkersen

Hvordan skal det gjennomføres?

Først og fremst trenger vi interesserte unge og nye gårdbrukere som vil lære noe nytt. Når vi vet hvem som er med kan vi organisere gruppene, slik at alle deltakere får en lokal rådgiver. Hver rådgiver har en gruppe med 4 til 8 bønder. Første samling blir våren 2024, og vi starter opp med å bli kjent med hverandre og finne gruppenes fokusområder. I vekstsesongen skal vi møtes ute på enga for å se og diskutere status, forbedringsområder og tiltak, blant annet i relasjon til overvintring, slåttetid og plantevern. Etter vekstsesongen diskuterer vi for eksempel drenering og økonomi.

En stor fordel med å jobbe i mindre grupper er at det er mye plass for individuelle ønsker, problemer og ideer. Hver deltaker vil få lære noe nytt, stille spørsmål og diskutere problemstillinger. I løpet av prosjektet blir det mulighet for å fornye jordprøver, vi skal ta fôrprøver, veie rundballer og sjekke økonomitallene hos hver deltaker sin gård.

Alle er velkomne – uavhengig av medlemskap i NLR

Hver samling vil ha en varighet på rundt 3 timer, og inkludere lunsj. Disse samlingene skal forberedes og gjennomføres av en lokal rådgiver. Avhengig av hver gruppes fokusområder og ønsker, kan det samarbeides med eksterne rådgivere.

Hver deltaker betaler en kursavgift på kr 5000,- samt analysekostnader for jord- og fôrprøver. Alt annet blir betalt av NLR Nord Norge. Prosjektet har fått støtte gjennom Regionale Tilretteleggingstiltak i landbruket (RT-midler) fra Troms og Finnmark Fylkeskommune.

Ønsker du mer informasjon – eller vil du melde deg på med én gang?

Ta kontakt med prosjektleder Christine Letsch på epost christine.letsch@nlr.no eller på mobil 477 63 937.

Du kan melde deg på fram til 31.10.2023.

4 U5 A4598
Prosjektet skal brukes som faglig og sosial plattform for unge og/eller nyoppstartede gårdbrukere i Troms og Finnmark. Det skal diskuteres relevante temaer innenfor grovfôrproduksjon, agronomi og økonomi. Foto: Ingvild Melkersen