Før kalving er det naturlig at kua er urolig og vil trekke seg bort fra flokken. Kalvinga er en påkjenning for ku og kalv. I en egnet kalvingsbinge vil kua kunne kalve i ro og det tilrettelegges for god start på kalvens liv. En god start på kalvens liv, legger grunnlag for god velferd og produksjon.

Kalvingsbinge for enkeltdyr er mest vanlig og bør ha et areal på 8 – 10 m2, korteste vegg bør minimum være 2,3 m. I bingen skal det være mulighet til fiksering og arealet i bingen bør ha minimum 50 % tett gulv. Binger til bruk ved kalving, sykdom og inseminering skal være egne binger avsatt til dette formålet, og de skal ikke benyttes til oppstalling av dyr i andre situasjoner. Ved konsentrert kalving er det anbefalt å gå ned på antall kyr per sjuke-/kalvingsbinge, hus for storfe (2015) anbefaler 10 – 15 kyr per binge. Kalvingsbinge må være tilpasset til både ku og kalv, og det bør legges til rette for sikker håndtering og flytting av dyr.

Ku og kalv i kalvingsbinge Foto Line Borgerud Skoien
Foto: Line Borgerud Skøien

Annet krav som er lurt å notere seg og som trer i kraft 01.01.24, er beitekrav til storfe i båsfjøs. Storfe som er oppstallet i båsfjøs, skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 16 uker i løpet av sommerhalvåret.

Det kan være lurt å se på forskjellige løsninger for å løse kravet, samt se utbygginga i fjøset for 2024 i sammenheng med løsdriftskravet i 2034. Vi i NLR kan blant annet bidra med: veivalg og strategi, diskutere ulike løsningsforslag, forprosjekt av bygg og kostnadsoverslag, driftsplan, søknad til Innovasjon Norge, bygningsprosjektering og byggesøknad. Rådgiverne i NLR er uavhengig, og vil hjelpe alle med å finne en løsning. Se hjemmesiden til NLR ØST (her) for mer informasjon.

Kontaktinformasjon til våre rådgivere innen landbruksbygg her.