I NLR Viken er vi gang med prosjektet Kunnskap for klima. Målet for prosjektet er å formidle kunnskap om konkrete klimatiltak i landbruket gjennom korte filmer. Faglig basert kunnskap skal gi bønder et grunnlag for å ta gode agronomiske valg som samtidig bidrar til å oppfylle målene i Landbrukets Klimaplan.

Andre film ut er om Livet i Jorda.