Høsthvete

Mathvetesorter:

Kuban (2010).

Har middels overvitringsevne og god stråstyrke. Er middels mottakelig mot mjøldogg og mottakelig for gulrust og brunrust. Har høyt proteininnhold og god bakekvalitet. Falltallet er høyt og stabilt. Avlingspotensiale er høyt men påvirkes negativt i år med tørke. Proteinklasse 4.

Praktik (2021)

1 dag tidligere enn Kuban og har middelsovervintringsevne. Sorten er kort i strå og er stråstiv. Sorten har middels mottakelighet for mjøldogg og bladflekksykdommer. Er sterk mot gulrust. Falltallet er er høyt og stabilt. Proteinklasse 4.

Bernstein (2020)

Lang i strå, men er svært stråstiv. Overvintringen i forsøkene tyder på at den er svakere enn de andre sortene og egner seg best for dyrking der det er noe mildere vintere. Bernstein har god sykdomsresistens. Falltallet er middels høy. Har høyt proteininnhold, svært god bakekvalitet og er etterspurt som mathvete. Proteinklasse 4.

Julius

En yterik sort med middels stråstyrke. Sorten er svak mot mjøldogg og og noe mottakelig for gulrust. Proteinklasse 4.

Festival øko

Middels yterik og stråsvak. Middels overvintringsevne. Proteinklasse 4

Lizzie(GNSW1620)(2022)

Ny sort som er under oppformering. Sorten har god overvintringsevne. Avlingspotensiale er moderat til høyt. Middels mottakelighet for mjøldogg. Ikke i salg i høst.

Hostkornsorter vips

Fôrhvetesorter:

Jantarka (2014)

Svært yterik og ligger over mathvetesortene i avling over år. Jantarka har moderat stråstyrke og har middels resistens mot soppsykdommer. Er svært storkornet, men proteininnholdet og falltallet er svært lavt. Sorten er mottakelig for mjøldogg og gulrust.

Ozon (2018)

En sort med et høyt avlingspotensiale. Er kort i strå og har god stråstyrke. Sorten har gjennomgående god sjukdomsresistens, også mot gulrust.

Informer

En stråstiv sort med et høyt avlingspotensialt. Sorten er mindre vintersterk enn Jantarka.

Rotax (2021)

Er en ny spennende høytytende fôrhvetesort med god overvintringsevne. Sorten har middels mottakelighet for mjøldogg og gulrust. Begrenset tilgang nå i høst.

Høstrughvete

Belcanto

Har avlingspotensiale og god overvintringsevne.

Probus

Er en høytytende sort med god resistens mot gulrust.

Temuco

En yterik, kort og stråstiv sort med god overvintringsevne. Sorten skal ha god resistens mot gulrust.

Hostrughvete staende

Høstrug

KWS Tayo

Har høyt avlingspotensiale med god overvintring. God pollenproduksjon for å hindre mjøldrøye. Sorten er forholdsvis stråstiv til rug å være.

SU Performer

Har høyt avlingspotensiale. SU Performer har innblandet populasjonsrug for å gi bedre pollenproduksjon for å hindre etablering av mjøldrøye. Falltallet skal være bra.

Su Totur

En ny sort på markedet med god overvintringsevne og avlingspotensiale som de andre hybridsortene. Sorten har god pollenproduksjon og er god mot mjøldrøye.

Su Glacia

En ny sort på markedet. Skal ha bra avlingspotensiale og er middels lang i strå.

D. Dragon

En populasjonsrug. Populasjonsrug trives bedre på tørkesvak og næringsfattig jord enn hybridrug. Sorten har et lavere avlingspotensiale enn hybridrug på god jord.

Høstbygg

KWS Astaire (6r)

En ny linjesort med god vinterherdighet. Har avlingsnivå på høyde med hybridsortene.

SY Galileoo (6r)

En hybridsort med god vinterherdighet. Stråstyrken er moderat og bør følges opp med vekstregulering.

Hostkorntilgang pr 03 08 23