Vi har godkjente kontrollører som sjekker dine brannslukningsapparater.

Alle brannslukkere skal kontrolleres årlig av en kompetent person med grønt sertifikat. Kravet gjelder alle gårder/bedrifter jf. Forskrift om brannforebygging, gjengitt i KSL. Kontrollen utføres etter NS 3910 og 671-3.

Er produksjonsdatoen for apparatet mer en 10 år for pulver/Co2 og 5 år for skum/vann må apparatet ha service. De må altså da på service før de kan godkjennes.

Priser

Medlem: Pris pr slokkeapparat

Kr 100,-

Ved kontroll over 10stk, pr stk.

Kr 90,-

Oppmøtepris ved besøk på gårdenKr 540,-
HMS-medlem betaler ikke oppmøtepris det året de har HMS-besøk inkl i HMS-avtale,

og tar brannslukkerkontrollen på samme besøk

Ikke medlem: Pris pr slokkeapparat

Kr 200,-

Ved kontroll ver 10 apparater, pr stk.Kr 180,-
Oppmøtepris ved besøk på gårdenKr 540 + reisekost og kjøretid


Du blir uansett fakturert for det antall apparater som settes frem til kontroll, uavhengig om de godkjennes eller ikke.

Brannslokker 3