Joran Dahl Johansen og Ragnhild Renna Foto Ragnhild Bochsenius

Presis bonde i nord

Ved å ta i bruk tilgjengelig presisjonsteknologi er det mulig å spare tid og kostnader - og bli en bedre bonde. NLR bistår gjerne!
NLR
NLR Gjodslingsplan Vesteralen Foto SJ Mo

Utnytter potensialet i jorda

For å utnytte jordas potensiale, må bonde Olav Stranda vite hva jorda trenger, og sammen med Norsk Landbruksrådgiving (NLR) gjør han det. Resultatet blir en gjødslingsplan, basert på kunnskap og jordprøver.
NLR
Potet Rygge

Gårdsbesøk med klimakalkulator

På Vestre Bjølsund gård i Rygge er det potetopptaking. Far Trond og sønn Finn-Erling Kristoffersen dyrker poteter og grønnsaker, og gården har egen gårdsbutikk. De er blant de første som har samtykket til klimaberegning gjennom klimakalkulatoren. Denne har vært i bruk en stund for melkeproduksjon og korn, og nå er den også programmert til å beregne for potet.
Hjemmeside hero 01

Nå kan du bestille klimarådgiving fra NLR

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tilbyr klimarådgiving til gårder over hele landet. Bonde og rådgiver kan sammen gå gjennom drifta og finne effektive og lønnsomme tiltak for den enkelte gård.
1

Utvider samarbeidet til beste for bonden

Ja, de er konkurrenter, men samtidig ser Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og TINE gevinstene ved å samarbeide tettere på rådgiving om grovfôr. Å øke verdien på grovfôret er det bonden som tjener mest på.
NLR
Skann fra 2021 05 21 01 08 42 PM

Et nytt spesielt år for frukt og bær

Når vi jobber på naturens premisser, må vi regne med at noe kan skje. I år har fruktdyrkere mistet mange trær på grunn av manglende snødekke og djup frost i vinter.
Vet2 163

Periodisk kjøretøykontroll (PKK – EU-kontroll) av traktor

Kravet om periodisk kjøretøykontroll på traktor kjem gjennom EØS-avtalen, med rom for nasjonale tilpassingar. I Noreg vil kravet gjelde traktorar brukte til andre ting enn landbruk, med toppfart større enn 40 km/t.
NLR
Traktor motorveg 2 jma

Forslag: Heve minstefartsgrensa til 60 km/t på motorveg

Både forarbeidet frå Statens Vegvesen og konsekvensane av forslaget vekkjer skepsis hos NLR og Bondelaget. Viss traktorane blir forbodne på ein veg, må dei finne ein annan veg som ofte er mindre trygg.
NLR
IMG 8055

NLR-rådgiveren er til stede for bonden uansett geografi

Selv på kysten der det ikke bare er å sette seg i bilen for å dra på gårdsbesøk, kan NLR-rådgiveren være en viktig sparringpartner. Paul-Arne og Svein Gaupen setter stor pris på sin NLR-rådgiver Knut Alsaker.
NLR
Kornsamling osaker

Intensiv periode for kornrådgiverne

Juni er viktig måned for kornet og kornprodusentene. Tett oppfølging av åkeren er avgjørende for å ta vare på avlingspotensialet som det er lagt til rette for i våronna.
Fagforum Korn
CIMG0250

Hvorfor gjødslingsplan fra NLR?

Gode fagfolk sammen med godt verktøy og lang erfaring og god kommunikasjon med bonden gir det beste resultatet.
NLR
Fagforum Korn
NLR Innlandet
1 2 3 4 5 6