Kyr paa beite rauma nina iren ugelvik

Podcast om beite, grovfôr og jord

Geno er godt i gang med produksjon av sin podcast Genopodden. Her kan du blant annet høre en episode om beite og beitebruk og en om jord, grovfôr og beite.
Fortorking EHS

Du kan påverke farten på fortørkinga

Rask fortørking er svært viktig for å laga eit velsmakande surfôr, og ekstra nyttig der det er korte vêrvindauga til å gjennomføra slåtten.
NLR Rogaland
Bilde setebelte

Husk setebelte i traktoren i våronna!

Nå starter det som for mange er vårens vakreste eventyr, våronna. Det markerer også starten på en sesong som ofte har blitt preget av traktorulykker med både døden og alvorlige skader som følge. Vi håper 2021 blir annerledes.
NLR
Huseby

Vil du bli agrotekniker?

Fagskolen Innlandet, studiested Hvam, utdanner agroteknikere. 15. april er søknadsfrist for studie i Planteproduksjon og driftsledelse.
NLR
3 A7 A6252

Gjev jernet for jordsatsing

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) girar opp og er klare for å styrke rådgjevingstilbodet innanfor jord og jordhelse.
1 2 3 4 5