Foto Ingvild Melkersen roundup flaske

Glyfosat godkjent i ti nye år

EU-kommisjonen har etter mye diskusjon besluttet å fornye godkjenningen av det aktive stoffet glyfosat fram til 15. desember 2033.
NLR
Landvik

Fagdag på NIBIO Landvik

Velkommen til interessant fagdag på Nibio Landvik om fangvekster, regionalt miljøprogram (RMP) og jord- og vannovervåkningene i Norge (JOVA) som nå har gått i 30 år.
Sør
3 A7 A2792

– Ønsker bedre grovfôr

Derfor har Jon Hårstadhaugen i 2023 vært med på NLR Grovfôrstrategi.
NLR
Direktør Bjarne Holm taler for nye region Midt

Samanristing av NLR Midt på Oppdal

Onsdag og torsdag i førre veke samla tilsette i NLR Midt seg til «samanristing» på Oppdal. Dei mange rådgjevarane i tidlegare NLR Trøndelag og dei ikkje fullt så mange i tidlegare NLR Nordvest skal no fungere som ei eining.
Midt
Zorvec

Zorvec Endavia avvikles

Soppmiddelet Zorvec Endavia avvikles fordi et av virkestoffene, benthiavalicarb, ikke fikk fornyet godkjenning i EU.
Nord
NLR i ny drakt hero

NLR i ny drakt

I forbindelse med etableringen av én, landsdekkende organisasjon lanserer NLR ny nettside, ny sentralbordløsning, ny logo og nytt visuelt uttrykk. Med NLR i ny drakt kan vi kommunisere tydeligere og mer effektivt.
NLR
Eden

Dyrkingsrettleiing nye eplesortar

Denne dyrkingsrettleiinga er resultat av eit prosjekt som har vore finansierte av midlar tildelt av Grofondet. Formålet med prosjektet har vore å gjere jamlege registreringar og samla det me har av kunnskap knytt til dei nye eplesortane Eden, Fryd, Julka og Asfari. Sortane har vorte fylgt opp av NLR-einingane Viken og Vest.
Vest
Østlandet
NLR
Hero kornaker 1

NLR samles i ett samvirkeforetak - bedre rådgiving til bonden

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) går fra 11 foretak til ett nytt samvirksfortak. Målet er at du som medlem ikke skal merke noe særlig i forbindelse med dette skiftet. Nye NLR skal være enda bedre rustet til å gi deg som medlem det du vet du trenger, men også bli flinkere til å tilby deg det du kanskje ikke visste at du trengte.
TA707203 2

Informasjon om foretaksendring

Alle ti regionale NLR-rådgivingsenheter samt foreningen NLR er fra 01.01.2024 samlet i samvirkeforetaket Norsk Landbruksrådgiving SA.
IMG 44521

Korndyrking på Vestlandet?

Det vart arrangert fagdag 1. desember på Voss. Tema var korn til malt og fôr. Godt oppmøte av interesserte som ynskte informasjon om korndyrking for å vurdera om det kan vera aktuelt å prøva, kanskje alt i 2024.
Vest
1 ... 4 5 6 ... 64