Fine ballar 3

Prisnedgang på mineralgjødsel

Vi har sett opp ei oversikt over dei mest aktuelle gjødselslaga til bruk på grasmark. Gjødsla er billegare no enn den var i haust.
Vest
Skjermbilde 2024 01 31 105155

Gjer deg klar for orkanen "Ingunn"!

NLR vil i samband med den varsla stormen be sine medlemmer i dei aktuelle områda om å førebu seg før uveret set inn. Sørg for at dører, vindauge og portar er godt stengt og sikra så langt råd er. Gjer eventuelle straumaggregat klar for bruk og sørg for at det er nok drivstoff.
Midt
1 ... 4 5 6 ... 65