J0714 140

God bruk av rundballeplast

Plast brukt på rette måten sikrar store verdiar. Feil bruk av plast er kort sagt både dumt og unødig. Her er nokre tips, dei fleste ganske enkle.
NLR
John Deere traktor med N sensor og GPS kule

Pass deg for GPS-tjuveri!

Den siste tida har det vore fleire tjuveri av presisjonsutstyr på Austlandet. Her er nokre tips for å unngå for stor skade.
NLR
Jordleigeavtale

Standardavtale for jordleige

Skal du leige, eller leige ut jord, er NLR sin jordleigeavtale eit nyttig og ryddig verktøy.
NLR
Kyr paa beite rauma nina iren ugelvik

Podcast om beite, grovfôr og jord

Geno er godt i gang med produksjon av sin podcast Genopodden. Her kan du blant annet høre en episode om beite og beitebruk og en om jord, grovfôr og beite.
Fortorking EHS

Du kan påverke farten på fortørkinga

Rask fortørking er svært viktig for å laga eit velsmakande surfôr, og ekstra nyttig der det er korte vêrvindauga til å gjennomføra slåtten.
NLR Rogaland
Bilde setebelte

Husk setebelte i traktoren i våronna!

Nå starter det som for mange er vårens vakreste eventyr, våronna. Det markerer også starten på en sesong som ofte har blitt preget av traktorulykker med både døden og alvorlige skader som følge. Vi håper 2021 blir annerledes.
NLR
Huseby

Vil du bli agrotekniker?

Fagskolen Innlandet, studiested Hvam, utdanner agroteknikere. 15. april er søknadsfrist for studie i Planteproduksjon og driftsledelse.
NLR
1 2 3 4 5 6