3 A7 A3896

Mentorhjelp for grønne dyrkere

Selv med noen års erfaring kan det være verdifull kunnskap å høste gjennom Mentorordninga i landbruket.
NLR Innlandet
Nlr 48381186393

Oppdatert mal for plantevernjournal

NLR har oppdatert malen for plantevernjournal som dekker kravene Forskrift om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning.
NLR
IMG 3029

Fra blokk til Skifteplan

Ved siden av traktorsetet har kumelkprodusent Jon Ansten Johansen sin laminerte gjødslingsplan og notatblokka liggende. Når han kjører av et jorde, noterer han med en gang hva han har gjort. Denne registreringen danner helt nødvendig tallgrunnlag for Klimakalkulatoren.
NLR
Landskap klimakalulator Foto Klimasmart landbruk Sigurd Fossen 002

Klimakalkulatoren er et verktøy for mer klimasmart landbruk

Klimakalkulatoren er et viktig steg på veien til å redusere utslipp av klimagasser og binde karbon i landbruket. Nøkkelen til å lykkes er å starte på gården hos den enkelte bonde. Først ut er kumelk-, gris- og kornbønder.
1 2 3