Rein hms

HMS-tilbud av og for reindriftsutøvere

I 2020 fikk Norsk Landbruksrådgiving (NLR) oppgaven med å utvikle og etablere HMS-tjenester til reindrifta. Nå er prosjektet i ferd med å bli en permanent ordning, og HMS-rådgiverne i NLR er godt i gang med å tilpasse tilbudet etter reindriftsutøvernes egne behov.
NLR
Vet2 163

Spørjeundersøking Periodisk køyretøykontroll på traktor

Det er vedtatt å innføre periodisk køyretøykontroll for traktorar bygde for å gå i 50 km/h eller meir. For å ha meir kunnskap om desse traktorane, gjennomfører Norges Bondelag, Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening og Norsk Landbruksrådgiving denne undersøkinga.
NLR
Plantevernplan2022
Medlem

Plantevernplan i potet

Potetrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving har gått sammen om en felles Plantevernplan for Potet. Planen finner du ved å logge deg inn.
Klimakampanje herobilde

NLR foreslår gratis klima førsteråd til alle

For at landbruket skal nå målet i klimaavtalen med staten bør innsatsen på klimarådgiving trappes kraftig opp. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) foreslår derfor friske midler over jordbruksavtalen til gratis klima førsteråd for alle norske bønder.
NLR
Sortsfelt i lok

Fagdag for løkdyrkere

Agronomiske og økonomiske utfordringer i løkproduksjon var tema da Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Løkdyrkerforening arrangerte sin årlige fagdag i løk 15.februar.
NLR
Saing Apelsvoll 2021 Foto Einar Strand

Feltforsøk avler kunnskap

NLR gjennomfører hvert år en rekke feltforsøk som støtte for våre rådgivingsaktiviteter innenfor planteproduksjonene.
NLR
1 2 3 4 5 ... 8