Harald 1989

Harald Hetland er blitt pensjonist

Siste veka før påske var siste offisielle arbeidsdag for Harald Hetland i NLR. Då gjekk han over i pensjonistane si rekkje. Her er han som ung mann i 1990.
Sør
Nlr 48897067836

NLR-satsing på fjellandbruk

Etter at NLR har blitt ein organisasjon, ligg det godt til rette for faglege satsingar på tvers av geografi. Eitt slikt fagområde er fjellandbruk.
JKH Husdyrgjodselspredning med slangetilforsel og stripespreder pa traktor med tvillinghjul gir veldig lav jordbelastning

Ny gjødselbrukforskrift på høyring

Onsdag 20. mars blei forslaget til ny gjødselbrukforskrift lagt ut på høyring. Forslaget er ei innstramming av spreieareal, der endringane blir innført over åtte år. Høyringsfristen er 20. juni.
Sør
Kari anne smal

Stå på prisen til Kari-Anne Svennebye Aanerud

Akershus Bondelag deler ut Stå på-prisen til en eller flere som har gjort en ekstraordinær innsats for landbruket i Akershus i året som har gått! I år gikk prisen til ei som står på for bonden og bondens velferd dag og natt, og som aldri er lenger enn en telefonsamtale unna.
Bilde

Gi samtykke til bruk av kart over gården din

Kart over gården din er viktig for gjødslingsplanlegging og andre tjenester fra NLR. Du må nå gi samtykke til Agromatic for at vi skal kunne bruke kart i Skifteplan som er programmet vi bruker til gjødslingsplanlegging.
1 ... 5 6 7 ... 61