NLR klima 11

NLR ønsker nasjonalt kompetanseteam for klimarådgiving

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) påpeker i sitt innspill avtalepartene før årets jordbruksforhandlinger at det behov for en nasjonal aktør som tar ansvar for kompetansebygging for klimarådgiving og klimakoordinering for næringa.
NLR klima 13

Klimarådgiving ga nytt fokus og mer lønnsom drift

Melkebonde Geir Lohn deltok i 2022 i et prosjekt der hele gårdsdrifta ble satt under lupen med mål om å redusere klimagassutslippene. For Geir var det en nyttig gjennomgang som har gitt betydelige økonomiske gevinster.
Nlr 48381186393

Oppdatert mal for plantevernjournal

NLR har oppdatert malen for plantevernjournal for 2024, som dekker kravene Forskrift om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning.
Opaker gard Karoline Lervag Solberg

Beitedyra som jordforbedringsverktøy

Med et drivende engasjement og ønske om å være i utvikling er det stadig prosjekter på gang på Bjerke og Opaker gård. Med respekt for jorda søker de ny kunnskap om hvordan de kan forvalte gården på bærekraftig vis. Kan målrettet beiting også være med å forbedre drifta?
TA707145

Start med enkle klimatiltak

Klimaendringene har stor påvirkning på landbruksproduksjonen. Med fjorårets ekstremvær friskt i minne, med både tørke, kraftig nedbør og flom mange steder i landet, må landbruket tilpasse seg klimaendringene. Men hvor bør bonden starte, og hvilke tiltak kan enkelt settes i gang som gir effekt for klimaet?
Hovedlogo

En hilsen til våre eiere i region Midt

Norsk landbruksrådgiving SA (NLR) har siden oppstarten 1.1.2024 fortsatt arbeidet med å levere best mulig rådgiving til våre eiere og andre kunder og samarbeidspartnere.
Midt
1 ... 6 7 8 ... 61