Skjermbilde 2023 11 01 kl 14 07 59

Ny daglig leder

Anne Kristine Rossebø er konstituert som ny daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.
Brenneseminar 2023

Lyng- og villbrannseminar 2023

Det årlige seminaret har blitt en viktig møteplass for ulike grupper som har felles interesse i å hindre gjengroing.
Sør
Hirse2023 2000

Rein tresker sprer ikke ugras

Denne vekstsesongen har vært dårlig for mange vekster vi dyrker, men svært god for hønsehirse, det har synes i åkeren. Sørg for god reingjøring av treskeren før neste sesong. Det bør gjøres så snart som mulig om det ikke allerede er gjort, da reduseres også faren for skader fra mus og rotter.
Ployekurs smal

Kursa seg i pløyekurs

Teknikkrådgivarane i NLR har kursa seg i å halde pløyekurs. For at du som bonde skal kunne bli enda betre til å gjere viktig og riktig jordarbeiding.
Hero kornaker 1

Foreslå årsmøteutsending i NLR SA!

Nå kan du som er NLR-medlem foreslå kandidat til valg av årsmøteutsendinger fra din region til det første årsmøtet i NLR SA, 9. april 2024.
Sau i fjellet Stryn

Webinarserie og samling for nye økoprodusentar

NLR, NORSØK og Økologisk Norge inviterer nye økologiske produsentar, og dei som vurderer omlegging, til seks webinar, kvar torsdag kveld frå 2. november til 7. desember, kl. 20.00.
X Traktor med luftassistert sproyte

Sprøyteteknikk - med eller uten luftassistanse?

Ved hjelp av UV-fluoriserende væske og UV-lampe registrerte vi forskjeller i sprøyteresultat med og uten luftassistanse. Vi testet også effekten av å bruke høy i fht lav væskemengde, hhv 60 l og 30 l vann pr daa
Østlandet
IMG 20210914 123634

Jordkarbonkonferanse Voss

Oppsummering frå snart fem år med prosjektet Karbonlagring og andre klimavenlege tiltak i vestlandsjordbruket.
Vest
1 ... 8 9 10 ... 65