Prøvane blir analysert ved Nær InfraRød Spektroskopi (NIRS) hos laboratoriet til FKRA. Ein enkel og rask analysemetode som vert brukt til det meste av fôrprøvar. I tillegg vert det gjennomført plantetelling og høgdemålingar ute i enga.

Under føljer resultata frå årets prognosehaustingar:

Bjerkreim - Røysland (60 m.o.h.)

Bjerkreim - Espeland (200 m.o.h)

Klepp - Fjogstad/Særheim (60 m.o.h.)

Klepp - Sele (10 m.o.h.)

Etne - Enge (10 m.o.h.)