Hans Gaffke frå NLR Øst vert med på markvandringar i Vestland der temaet er dyrking av småskala grønsaker etter økologiske prinsipp. Hans har lang fartstid som både rådgjevar og praktikar i dyrking av økologiske grønsaker. Alle interesserte er velkommen til markvandring.

  • Stord 13. juni kl. 10.30 hjå Lundemannsverk Ida Kleppe, Lundemannsverk 46
  • Bjørnafjorden 13. juni kl. 15.00 hjå Lysekloster Gardsdrift Sund, Lysklostervegen 445

Det vert lagt opp til dialog og erfaringsutveksling om dyrkingsteknikk, artar, næringsforsyning og ugras.

Gratis for medlemmer i NLR. Enkel servering.