Olav Martin sluttar i NLR etter 37 år. Han har jobba mest på Sunnmøre i alle desse åra. 5. september var det offisiell avslutning for han. Der la han fram nokre tankar om tida i NLR og litt om framtida. Dette kjem vi tilbake til i eigen blogg på nettsida til NLR Vest.

Vi takkar for alle dei gode opplevingane vi har hatt saman med deg, og ønskjer deg lukke til vidare!

Olav Martin sluttar
Olav Martin mottok blomar og gåve frå dagleg leiar Fredrik Fjose.