Bli enda bedre kjent med Rolf Einar!

Rolf Einar er oppvokst på gård i Solør med potet- og kornproduksjon. Gjennom både deltakelse i drifta og en master i plantevitenskap fra NMBU har Rolf Einar både en praktisk og teoretisk tilnærming til bondens utfordringer og utviklingsmuligheter.

Hva hjelper du flest bønder med?

Jeg har hjulpet bønder med å ta i bruk nytt, innkjøpt utstyr. Jeg har også laget tildelingsfiler for såkorn til gårdbrukere i år.

Hva ønsker du at flere skal etterspørre?

Hvis det er noen som har en problemstilling de tror kan løses med kart eller teknologi, kan vi hjelpe til med å finne ut hvordan.

Hva er ditt favorittrådgivingsøyeblikk?

Det er trivelig med gårdsbesøk der en kan hjelpe gårdbrukeren med problemstillinga si, og være med å finne løsninger sammen.

Kontakt Rolf Einar nå!

📞 +47 948 70 562

📧 rolf.kordal@nlr.no

Rolf Einar Kordal
Rolf Einar Kordal
20230126 153901
Rolf Einar Kordal (i førersetet) hjelper til med det tekniske hos bonde Bjørn Gjersøe i Østfold. (Foto: Camilla Jacobsen Eng)