Olav Martin red

Olav Martin Synnes

Rådgjevar jordbruk
Vest
Grovfôr
Klima
Jordprøver og gjødslingsplan
Funksjonstesting
Jord
Drenering


  • Nydyrking
  • Drenering
  • Bruk av overskotsmassar
  • Autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel
  • Autorisasjonskurs i tilltak mot smågnagarar