Fakturainformasjon NLR SA

  • Faktura sendes som EHF til org. nr. 931 892 126.
  • Kan dere ikke sende EHF ber vi om at faktura i PDF-format sendes til faktura@nlr.no
  • Faktura må tydelig merkes med bestillers navn og prosjektnummer.
  • Foretaket mottar ikke faktura sendt pr. post.
  • Faktura som er feiladressert/feilsendt vil bli returnert.

Foretaksinformasjon NLR SA