Foretaksinformasjon:

Foretaksnavn: Norsk Landbruksrådgiving SA

Organisasjonsnummer: 931 892 126

Postadresse: Osloveien 1, 1433 Ås

Telefon: 99 12 40 00

Epostadresse: nlr@nlr.no

Fakturaadresse: faktura@nlr.no

Kontonummer: 9365 36 92682

Fakturainformasjon