Bærbare sprøyter: Ulike typar

Bærbare sprøyter er eit nyttig supplement til traktorsprøyter. Her gir vi tips om kva eigenskapar du skal vere merksam på.

Bærbare sprøyter: Arbeidsopplegg

Det er lurt å ha ein plan når du skal sprøyte, så slepp du både dobbeltarbeid og helgedagar.

Bærbare sprøyter: Verneutstyr

Når du brukar ei bærbar sprøyte, skal du alltid bruke rett verneutstyr. Det får du der du kjøper plantevernmiddel.

Bærbare sprøyter: Arbeidsmetodikk

Med rett dosering, rett sangteknikk og rett trykk er du ganske nær å gjere ein god jobb. Brukar du litt blåfarge i tanken, er det enda lettare å sjå om du gjer ein god jobb.

Bærbare sprøyter: Dosering

For å dosere sprøytemiddelet rett, må du vite kor mykje væske du sprøyter ut. Her viser vi korleis du enkelt finn ut av det.

Vil du vite meir? Kontakt rådgivaren din i Norsk Landbruksrådgiving.