Gråskimmel i jordbær

Kjennetegnet er et gråaktig belegg av sporer og sporebærere utenpå råtnet vev. Optimale forhold for soppen er en høy luftfuktighet og kjølige forhold, men den kan spre seg mellom 8-26°C. Den kan også utvikle seg når temperaturen er under 0°C. Soppen trenger svekket vev for å infisere plantene, og kan derfor gå på visnende blad, døde blader, døde blomsterstilker og gamle bær. Skaden kan vise seg som gråbrune, avlange flekker på blad og blomsterstilker. Nyåpnete blomster er mest mottakelig, hvor man ser en gråbrun råte fra begeret på grønne eller modnende kart helt til skader på modnende bær. Soppen blir spredt til nabobær. Sjekk derfor jordbærene på skadet vev og fjern disse for å unngå spredning til sunne bær.

Bekjempelse av meldugg kan gi bedre forhold for gråskimmel, hvis bekjempelsen ikke er gjort riktig. Overbrusing med vann på plantene kan bekjempe meldugg, men det gir også gode forhold for spredning av gråskimmel. Det kan bli et problem med gråskimmel når plantene ikke har nok tid til å tørke helt opp og det blir for høy luftfuktighet og lav temperatur. Derfor er det viktig at plantene får tørke raskt oppmellom hver overbrusing


20230712114948 Graskimmel ISK
Bær med gråskimmel. Foto: Ida S. Kvestad, NLR

Forebygging og bekjempelse

Det som hjelper best mot gråskimmel er god lufting. Sideeffekten på gråskimmel av Signum og Amistar som blir brukt forebyggende mot meldugg kan være nokk i en vanlig sesong kombinert med lufting. Ved høy luftfuktighet kan man supplere med 50 g Switch. Den kjemiske bekjempelsen er vanlig i blomstring og kartdanning. På tabletop er sprøyting også mulig under bærmodning med Switch eller Luna Sensation. Luna Sensation er godkjent på dispensasjon fram til 14. august. Kontakt rådgiveren din for tilleggsetikett. Switch har én dags behandlingsfrist, mens Luna Sensation har tre dagers behandlingsfrist. Sprøyting mot gråskimmel kan være vanskelig på grunn av resistens mot kjemiske midler og lite utvalg av midler. Derfor er forebyggende tiltak viktige, sånn som for eksempel åpne plantebestander med god luftsirkulasjon, lufting og lavere luftfuktighet.

Følg nøye med

Det er lurt å følge nøye med i planteutviklingen og å fjerne infiserte plantedeler så raskt som mulig. Sortsvalg kan redusere risiko for gråskimmel. Sorter som ‘Korona’ og ‘Senga Sengana’ er svakere mot gråskimmel enn andre sorter. Unngå også for høy nitrogen gjødsling. Ved kjølelagring er det viktig å unngå pakking av våte varer og å fjerne skadde planter. Rask nedkjøling og stabile lave temperaturer på lageret kan redusere risiko får gråskimmel etablering.