Remonterende sorter har lang avlingssesong siden de også danner blomsterknopper ved lang dag og knoppene danner blomster og bær samme året. Remonterende sorter passer meget godt i substrat på tabletop - stativ i tunnel. De kan ikke være på friland siden det blir for mye værskade på høstavlinga. De har normalt stort avlingspotensiale på minst ca. 1 kg pr plante pr sesong. Favori er nå hovedsorten i tabletopdyrking i substrat i tunnel i Norge både grunnet bra avlingsnivå, at den er rimelig sterk mot meldugg og har faste fine bær med akseptabel smak. Det kommer stadig nye remonterende jordbærsorter som bør testes ut. Mange sorter har for dårlig smak eller er svake for meldugg. Av de prøvde sortene i 2022 er Delizzimo frøformert, det vil si at frø sås i februar og plantene plantes ut i substratet i april. Engelske Malling Supreme var stiklingsformerte importplanter.

Alle sorter og behandlinger ble dyrket i substrat i tabletop i tunnel med 4 340 planter pr dekar. Gjødsling og vanning var sterk og best tilpasset sorten Delizzimo som også var i resten av tunnelene. Høsteperioden i forsøket var 13/6 – 1/10. Vi fikk ikke med hele årsavlinga i forsøket. Forsøksvertene plukket jordbær i anlegget fra begynnelsen av juni og Delizzimo produserte bra med bær også langt utover i oktober. Undervegs ble det også tatt smakstester.

  • Delizzimo er kraftigvoksende med smakfulle middels skinnende fine bær med bærstørrelse på 19,8 gram. Grunnet melduggangrep på blad og bær i juli/august så ble det opprensking av bestand, sprøyting og midlertidig stopp i plukkinga. Dette gjorde at salgsavlingen for året ble moderat med bare ca 700 gram per plante og med bare 77 % salgsavling av uthøstet totalavling. Gir bær til langt ut i oktober.
  • Malling Supreme har middels store planter med friske fine blad og bær med lite meldugg. Sorten gav ganske faste blanke fine smakfulle bær med bærstørrelse 18,9 gram. Den produserte bra fra tidlig i juni, men hadde svak bestand på slutten og var sluttplukket sist i september. Sorten gav i forsøksperioden middels avling med 920 gram salgsvare per plante. 87 % av totalavlinga var salgsvare. Bærene satt så hardt på stilkene at en må bruke begge hender for å få de av plantene. Plukkeeffektiviteten blir derfor lav. Total vurdering er at hovedsorten Favori er bedre.
Sni

Forsøksdata:

Feltvert: Hesnes Gartneri i Grimstad på tabletop i substrat i 7,5 meter brede plasttunneler, 5 rader pr tunnel med 6,5 planter pr meter rad som gir 4 340 planter pr dekar.