Målet med lagring er å ha et godt salgsprodukt i en lengre periode. Dette er bare mulig å oppnå hvis produktet som legges på lageret allerede har en god kvalitet. Det vil si at god dyrkingsteknikk og skånsom håndtering er forutsetning for en god langtidslagring.

Noe som er likt for alle planteproduktene er at de ånder. Ved høy temperatur ånder plantene mer, noe som fører til at de bruker mye av sukkeret de har i seg og blir slappe. Derfor ønsker vi at plantene ånder minst mulig ved lagring. Det er bare mulig ved kjøligere temperaturer.

Lagring av gulrot og kålrot

Et planteprodukt som har skader ånder mer, og mister salgskvalitet etter bare noen få dager. Sårheling kan derfor være en mulig løsning for å redusere tap. Ved en sårhelingstid på ca. en uke og temperatur lavere enn 12°C kan lagersvinn reduseres.

Det er anbefalt å lagre gulrot med perforert plast i kassene. Det har forskjellige fordeler, som for eksempel reduksjon av sykdommer overført mellom kassene, og gulroten mister ikke så fort ferskheten og fastspentheten. I kålrot produksjon er det noen som bruker perforert plast, men ikke alle. Behovet for å kle kassene i plast avhenger blant av hvilket lager du har.

Gulrot krever kassetemperaturer mellom 0-1°C og en romtemperatur på 0°C, mens for kålrot er romtemperatur mellom 0-2°C ønskelig. Begge grønnsakene trenger høy luftfuktighet, minst 95-98 %, helst 100 %. Siden gulrot og kålrot trenger så høy luftfuktighet, er det viktig å passe på at lufta ikke tørker ut. For å unngå uttørking bør luftbevegelsen ikke være for rask og det bør ikke være for mye forandring i temperaturen. En vanlig måte å tilføre luftfuktighet på er å vanne gulvet, enten gjennom bruk av vannslanger eller med dyser som er innbygd i noen type lager.

Lagring av løkvekster

I motsetning til andre grønnsaker krever løk en lang periode med varme og mye luft som forutsetning for en god lagring. Når man skal lagre løk, er det tre viktige faser man må huske på. God tørking reduserer smittespredning av løkgråskimmel. Derfor blir de første to fasene brukt til nedtørking.

Den første fasen er overflatetørking. All fuktighet bør tørkes ut i 10-20 dager med store luftmengder tørr luft. Det trengs også varme i tillegg til uteluft. Ettertørking av løkhalsen og andre til fjerde skall, følger i fase to. Dette gjennomføres 3-4 uker ved en redusert luftmengde på 150-300m3/t/time, en temperatur mellom 20-22°C og en relativ luftfuktighet på 50-60 %. Tiltakene hjelper danning av godt skall og god farge. I siste fase blir tørkingen avsluttet med en gradvis nedkjøling i 2 til 4 uker (dette skjer vanligvis i november). Gradvis vil si maksimalt 1°C i døgnet.

For å oppnå langtidslagring må temperaturen i lageret være nede på 0 til -1°C med en relativ luftfuktighet mellom 75 og 80 %. Det kan være lurt å overvåke klimaforholdene i lagerrommet med sensorer i rommet og i midten av kassene. Ett til to døgn før man tar løken ut av lageret til pakking og salg, bør man kondisjonere løken for å redusere risiko av sprekking eller støtskader, som kan føre til indre samling av væske og bakterieangrep. Øk igjen temperaturen til 8-10°C gradvis for å unngå kondens.

Det er vanskelig å se utapå løken om det er oppstått noen indre feil. Derfor kan det være lurt å teste noen løker ved å sette de på romtemperatur noen uker, og vurdere holdbarheten og kvaliteten.

Disse feilene kan føre til lagersvinn

  • Høsting under for våte forhold og ikke vente til løken er helt tørr
  • Kutteløken for kort
  • I gulrot må man unngå oppvarming og uttørking etter høsting
  • For høy N-gjødsling i gulrot og kålrot, som fører til for fastspente celler og dermed høyere risiko for sprekk

Husk: God lagring kan bare oppnås med et allerede godt produkt som kommer fra åkeren.

Kilder