Planting

Før planting må hvitløken deles, men feddene skal ikke skrelles. Anbefalt planteavstand er 12-15 cm i raden og 20-30 cm mellom radene. Feddene plantes med spissen opp i en dybde mellom 5-6 cm. Etter setting kan hvitløken dekkes med halm, ull, eller lignende, dersom det ikke blir nok snødekke om vinteren. Dekket må fjernes igjen om våren slik at sola får muligheten å varme opp bakken.

Valg av sort

Når det kommer til å velge sort, skiller vi mellom softneck- og hardneck-hvitløk. Hardneck-hvitløk har en stengel som ender i en blomst med bulbiller. Bulbiller er små hvitløk som igjen kan brukes for å lage flere hvitløker. Når du vil ha større hvitløk bør bulbiller fjernes i sesongen. Hardneck sorter er kraftigere og holder seg lengre grønne, men kan vise å ha færre større fedd enn softneck.

Softneck-hvitløk blir tidligere moden enn hardneck. Den har vanligvis ingen stengel, men kan danne stengel halsløk eller stressløk når den ikke har tilstrekkelig tilgang til vann eller næring.

Om du ikke rekker å sette hvitløken nå, er det mulig å lagre hvitløken ved 15-20 grader hele vinteren og i stedet sette den om våren, når jorda er tint opp igjen.

Kilder:

Dyrking av hvitløk - Solhatt økologisk hagebruk

https://hageselskapet.no/hagestoff/praktisk/dyrke-hvitlok