NLR Innlandet, NLR Agder og NLR Øst har et prosjekt gående hvor vi prøver ut ulike blomsterblandinger og undersøker hvilke nyttedyr vi finner i grønnsakåkeren. I forsøk har vi blant annet sett økt forekomst av gulløye og snylteveps i deler av grønnsakåkeren som ligger nær blomsterstripene. Foreløpige erfaringer er oppsummert i vedlagte veileder.

Striper med blomstrende planter gir mat til pollinerende insekter, men også vern for rovdyr, som edderkopper, jordløpere og kortvinger.

Tabellblomsterstriper rodbeter

Blomstenes form er av betydning for tiltrekning av ulike nyttedyr. Gulløye, blomsterveps og snylteveps har behov for åpne og lett tilgjengelige blomster, som for eksempel skjermplanter og bokhvete. Marihøner tiltrekkes av arter med lett tilgjengelig nektar, som for eksempel erteblomster og selje. Stenkløver, solsikke, lodnevikke og kornblomst har nektar også på stilk og blad, og er enkel føde for de fleste. Optimale blomsterblandinger kan tilby blomster fra april til september. I flerårige blomsterstriper blir det et enda større mangfold enn i ettårige kulturer. Her trives også edderkopper og andre predatorer.

Prosjektet er støttet av NLR Grøntsatsingsmidler, samt Viken Fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet.

220730 korn