• Previcur Energy er det beste midlet både forebyggende og kurativ effekt. Men kan bare brukes 2 ganger, og må kombineres med andre midler f.eks. Ranman Top.
  • Ranman Top er et godt middel i kombinasjon med Previcur. Det funger også godt alene, men ikke like god kurativ effekt som Previcur.
  • Aliette ser ut til å virke noe. Virker dårligst av disse midlene mot Agurkbladflekk.
  • Cabrio Duo ser ut til å ha dårlig forebyggende effekt og liten kurativ effekt i våre forsøk. Kun aktuell fordi den har 1 dags behandlingsfrist.
  • Amistar: Fra fjorårets forsøk vet vi at Amistar har dårlig virkning mot Agurkbladskimmel.
AG agurkblad underside
Symptomer på agurkbladskimmel på undersiden (mørke områder) og oversiden (gu-le områder) av agurkblad. Områdene følger bladnervene.
AG agurkblad overside
Symptomer på agurkbladskimmel på undersiden (mørke områder) og oversiden (gu-le områder) av agurkblad. Områdene følger bladnervene.

Det ble lagt ut 2 felt, et i Øst og et i Agder, 1 gjentak. Med første sprøyting før påvist smitte, siden alle midlene virker best forebyggende. Det ble gjennomført 5 sprøytinger med en ukes mellomrom.

Strategiene har dårligere virkning i Øst enn i Agder. Det kan skyldes at det ble mer enn en ukes sprøyteintervall i det tidspunktet infeksjonen startet i forsøket gjennomført i Øst.

Siden vi ikke hadde så lange perioder med høy bladfuktighet og passelig temperatur (20 ) tok det lang tid fra feltet ble smittet til det kollapset.

Behandlingstidspunkt

Agder

Øst

19.juli

14.juli

Ubehandla

Ranman

Ranman

Previcur

Aliette

Ranman

27.juli

21.juli

Ranman

Cabrio Duo

Previcur

Aliette

Ranman

2.august

1.august

Amistar

Ranman

Amistar

Cabrio Duo

Amistar

Ranman

Amistar

Aliette

Amistar Ranman

10.august

11.august

Aliette

Cabrio Duo

Ranman

Aliette

Previcur

16.august

18.august

Ranman

Ranman

Ranman

Ranman

Previcur

Feltvert

Planting

Finansiert

Torbjørn Olsbu, Grimstad

Ca. 10. juni

Grantsatsingsmidler, NLR

Bjørn Elvestad, Råde

AG dia agurkbladskimmelskade
Bilde 1: Agurkbladskimmel skade i % registret 18. august både i Øst og Agder. Bilde 2: Agurkbladskimmelskade i % ved siste registrering i Øst (25. august) og Agder (4. september) Bilde 3: Nekrose som skyldes agurkbladskimmel ved siste registrering i Øst, (25.august) og Agder (4. september)
AG dia agurkbladskimmelskade 2
Bilde 1: Agurkbladskimmel skade i % registret 18. august både i Øst og Agder. Bilde 2: Agurkbladskimmelskade i % ved siste registrering i Øst (25. august) og Agder (4. september) Bilde 3: Nekrose som skyldes agurkbladskimmel ved siste registrering i Øst, (25.august) og Agder (4. september)
AG dia nekrose
Bilde 1: Agurkbladskimmel skade i % registret 18. august både i Øst og Agder. Bilde 2: Agurkbladskimmelskade i % ved siste registrering i Øst (25. august) og Agder (4. september) Bilde 3: Nekrose som skyldes agurkbladskimmel ved siste registrering i Øst, (25.august) og Agder (4. september)
AG agurk bildeserie 1
Bilder tatt 4. september i Agder, et bilde fra hvert ledd
AG agurk bildeserie 2
Bilder tatt 4. september i Agder, et bilde fra hvert ledd
AG agurk bildeserie 3
Bilder tatt 4. september i Agder, et bilde fra hvert ledd