Hvorfor: For å redusere ugrasbestanden før anlegg av en grønnsakskultur
Hvor: Der man har god tid før planting/såing

Lag ferdig såbeddet, i god tid før såing/ planting. Hvis det er tørre forhold, kan det være nødvendig å vanne ugraset.

Når ugraset har spirt og man er klar for planting, eller etter såing, men i god tid før oppspiring. Da er det tid for nedsviing, (flamming eller kjemisk svimiddel). Hvis man har veldig god tid og det er mye ugras, kan man svi i flere omganger.