Foreløpig anbefalinger:

  • Følger inntrykkene fra testkjøringer mot tørråte i potet, se forrige artikkel.
  • Generelt bedre dekning av standard dyse
  • Dårligst dekning: Dyser som ved 1,5 bar = 90% avst.red
  • Oversida blad: God dekning med alle dyser/innstillinger
  • Undersida blad i kål: Vanskelig å få dekning uansett
  • Gulrot: Bedre dekning enn i kål
  • Kjørefart over 5 km/time gir dårligere inntrenging
  • Kombinasjonen lav fart + høyt trykk kan gi «renning»
  • Sprøyting på 1,5 bar er dårligst, men er bedre enn å ikke kunne sprøyte.


Dyse

Avstandsreduksjon ved bruk av maks trykk i bar

50 %

75 %

90 %

Dekningsgrad*

Standard ISO 110-03

-

-

-

3,6

Teejet AIXR 110-03

2

-

-

3,5

Hypro ULD 120-03

8

3?

-

2,9

Hardi Minidrift Duo 110-03 (Lechler IDKT POM 120-03)

4

2

1,5

2,8

Teejet TTI 110-03

5

2,5

1,5

2,4


Det ble utført utprøvinger i gulrot på to lokaliteter. Gulrota var på halvtidlig stadium, der den hadde fått en del blader, men ikke så mye at bladverket har lagt seg.

Hvitkål ble prøvd ut på to lokaliteter og to stadier, til sammen fire utprøvinger. Første stadium var etter knyting og siste stadium på utvokste hoder.

Fem ulike dyser ble prøvd ut, med tre ulike kjørehastigheter og tre ulike trykk. Det ble sprøytet med vann + fluoriserende stoff «Tinopal» (+ klebemiddel). Deretter registrerte vi dekningsgrad med UV lampe. Det ble brukt en skala fra 1-10, der 10 var full dekning. Alle dysene var blå.

Sproyting gronsaker
Dyser brukt i utprøvinga og hvilket trykk de maks kan bruke for å oppnå avstandsreduksjon. Dekningsgraden viser et snitt av alle innstillinger og deler av planta i hvitkål, snitt på 4 utprøvinger.


Hodekål

Dekningsgradtest sproyting hvitkal
Hvor på planten: Dekningsgrad over og under blad i hvitkål, med to forskjellige sprøyteinnstillinger, 2 utprøvinger
Sproyting hodekal diagram
Trykk: Ulike dyser med forskjellig trykk sin påvirkning på dekningsgrad på tidlig stadium i hodekål, 2 utprøvinger.
Kjorehastighet hodekal diagram
Kjørehastighet: Ulike dysers dekningsgrad med forskjellig kjørehastighet på overside av blad i hodekål på tidlig stadium, 2 utprøvinger i Agder.


Gulrot

Sproyting gulrot diagram
Hvor på planta: Ulike dyser i gulrot, med sprøyteinnstilling 7 bar og 6 km/t, der vi ser dekningen på ulike deler av planta, 2 utprøvinger.
Sproyting gulrot dyser diagram
Trykk: Utprøving av ulike dyser i gulrot, viser dekningsgrad ved forskjellig trykk, 2 utprøvinger, 4 km/t.
Sproyting gulrot hastighet diagram
Kjørehastighet: Utprøving av ulike dyser i gulrot der vi viser dekningsgraden ved forskjellig fart, med to ulike trykk, 1 utprøving. 3 bar.
Sproyting gulrot hastighet 7 bar diagram
Kjørehastighet: Utprøving av ulike dyser i gulrot der vi viser dekningsgraden ved forskjellig fart, med to ulike trykk, 1 utprøving. 7 bar.

Feltvert

Kultur

Planting/såing

Sprøytetidspunkt

Finansiert

Øystein Fredriksen

Annon og Lars Johan Midstue

Gulrot

Hvitkål

Slutten av april

Slutten av mai

16. juni

7. juli og

27. august

NLR

Grøntsatsingsmidler

UV lampe sproyting gulrot
Lysing med UV lampe i gulrot.
UV lampe sproyting gulrot 2
Gulrotblad er klar til vurdering.