Et råd er at når man finner første leddknuten på timotei så er det to uker til begynnende skyting, og dermed slått hvis man vil ha høg kvalitet på fôret. Et annet råd er at når løvetann står i full blomst så er det to uker til slått. Forhåpentligvis gir grovformodellen en mer nøyaktig prognose.

Grovformodellen
NIBIO sin grovformodell er et prognoseverktøy som tar hensyn til været som har vært og værprognosene for de neste 9 døgn. I tillegg kan vi selv legge inn et værscenario utover de 9 døgnene. Ut fra dette får man en prognose for kvalitetsutviklinga i gras. Prognosen kan justeres ved å legge inn data fra eng i nærheten av valgt klimastasjon. Slike data er utviklingsstadium registrert som antall blad og leddknuter og NIR-analyse. NIR-analyse kan gi tall for ulike kvalitetsparametere som FEm (fôrenhetskonsentrasjon eller energitetthet) og NDF (fiberinnhold).

I tillegg kan man måle høgde på graset med en platemåler som gir en kalibrering av avlingsprognose i modellen. Avlingsprognosen er bare relevant for den aktuelle enga det er gjort målinger i og vil ikke bli omtalt videre her.

Slik finner du leddknutene
Kjenn nøye på grasstrået fra grunnen og oppover. Små klumper på strået er leddknuter. Strekningsveksten er i gang når første leddknuten er dannet. Er du usikker så skrell av bladslira for å kjenne bedre eller for å se leddknuten. Etter hvert kan man kjenne akset inne i grasskuddet, og da er det like før begynnende skyting som defineres ved at man ser i akset på 10% av skuddene.

Timotei leddknuter

Tingvoll
I Tingvoll er klimastasjonen plassert på Tingvoll gard, 24 m.o.h. Registreringene i Tingvoll gjør vi i år i enga til Tore Reiten nær bensinstasjonen i Tingvollvågen. Enga har mye timotei og engsvingel. Utviklingsstadium ble registrert på skudd av timotei mandag 22.mai. Av 60 skudd hadde 55 skudd en eller flere leddknuter, bare 5 skudd hadde enda ikke nådd strekningsfasen. Det var svært få små buskingsskudd i denne enga.

Surnadal
I Surnadal ligger klimastasjonen på Sylte, 5 m.o.h. Registreringene i Surnadal gjøres i år hos Ingebrikt Bævre i ei annenårs eng med mye timotei. Utviklingsstadium ble registrert på skudd av timotei tirsdag 23.mai. Av 60 skudd hadde 46 skudd en leddknute, 14 skudd hadde enda ikke nådd strekningsfasen. I denne enga var det en del små buskingsskudd.

Linge
På Linge har vi ikke gjort noen registreringer og må bruke grovformodellen uten korrigering, da er det bare værdata som påvirker resultatet.

For perioden som er mer enn 9 døgn fram i tid har vi lagt inn et værscenario med middeltemperatur per døgn 12 grader C, 10 mm nedbør pr døgn og 20 MJ (middels) globalstråling.

FEm:

0,92

0,90

0,88

0,86

0,84

0,82

Tingvoll:

1.juni

4.juni

6.juni

08.juni

10.juni

12.juni

Surnadal:

06.juni

08.juni

11.juni

13.juni

15.juni

17.juni

Linge*:

01.juni

5.juni

08.juni

11.juni

14.juni

17.juni

Datoer for når timoteibasert eng, ifølge grovformodellen kjørt 25.mai, kommer til ulike stadier i utvikling uttrykt ved energitetthet, FEm. *uten korrigering med registrering av utvikling

Hvordan bruke prognosene?
Prognosene er nettopp det, prognoser. Modellen kan ikke forutse nøyaktig hvordan utviklinga blir, men gir en pekepinn på når du kan forvente deg at enga er klar for slått. Du må også vurdere din egen gård ut fra hvor den ligger sammenlignet med de klimastasjonene som modellene henter data fra. Hvor mye tidligere/seinere er det vanligvis hos deg sammenlignet med Tingvollvågen/Surnadal/Linge. Lå det snø hos deg når veksten var i gang ved klimastasjonene? Gå ut i enga di og sjekk selv:

  • Hva slags helhetsinntrykk får du når du ser utover enga?
  • Ser du i tuppen av akset på noen grasskudd?
  • Kan du kjenne aks inni skuddene?
  • Sjekk om du finner leddknuter på graset. Hvor mange? Sjekk flere skudd.
  • Er det mange små skudd uten leddknuter i tillegg til de de store skuddene med leddknuter?
  • Se på alle grasartene. Ville arter utvikler seg ofte fortere enn de sådde artene.


Vil du ha superfôr med FEm over 0,94 skal du slå før skyting. Et vanlig råd for å få energirikt fôr, FEm omkring 0,9, er å slå ved begynnende skyting. Og derfra går utviklinga raskt, og veldig raskt hvis det er varmt vær, og enda raskere hvis det er tørke. Etter begynnende skyting øker totalavlinga mye, men en stadig større andel blir ufordøyelig fiber. Er avling viktig får du den største fôrenhetsavlinga noen dager etter begynnende skyting, rundt 0,85 FEm. Fôr med lavere kvalitet (FEm under 0,85), er ok fôr sinkyr, samt for ammeku og sau som skal «overleve» vinteren. Fôr med mindre enn 0,77 FEm/kg ts kan fungere som strukturfôr sammen med annet grovfôr.

Fenologisk utvikling
Grasets innhold av energi og protein per kg tørrstoff faller med fenologisk utvikling.

Du kan bruke grovfôrmodellen selv

Grovfôrmodellen ligger tilgjengelig for alle, du finner den her: