NLR Østafjells arrangerte i høst markdager med tema bedre bruk av fastgjødsel og talle. Der hadde vi fokus på hvordan man kan bruke fastgjødsel og talle oppå eng. Kompostvender ble demonstrert og det ble spredd med ulike fastgjødselvogner og ulik møkk. Hvordan bør det se ut i enga etter spredning av anbefalte mengder fastmøkk/talle oppå eng? Under finner du videoer og bilder fra markdagene, ta en kikk da vel!

Demonstrasjonsruter

På markdagene lagde vi oss ruter med ulike mengder håndspredd møkk for å demonstrere hvordan bildet skal se ut når du har spredd omtrentlig riktige mengder for dekning av fosfor – og kaliumbehov. Vi lagde ruter spredd med henholdsvis 1,2,4 og 8 tonn møkk/daa.

IMG 20230927 121259
Demonstrasjonsruter

Jordanalysene varierer mye, likedan næringsinnhold i møkka (egen husdyrgjødselanalyse er best) i tillegg til forventa avlingsnivå. Dette er faktorerer det må tas hensyn til ved tilpassing av møkkmengde.

Svært generelt kan vi si at 2-3 tonn storfetalle pr dekar og 1-2 tonn sauetalle pr dekar kan være noe å jobbe etter til 2 slåtter (minste mengde dekker fosfor-, største mengde også kaliumbehov). Har du hønemøkk dreier det seg om ned mot 200-500 kg pr dekar.

Bildene under viser bilder på hvordan enga ser ut etter spredning med ulike mengder.

Geitemøkk

Fastmokk spredd 1 og 2 tonn
Ruten til venstre viser 1 tonn/daa, ruten til høyre 2 tonn geitemøkk/daa. Dette er noenlunde slik bildet bør se ut når du har spredd geitemøkk/sauemøkk oppå eng.
Fastmokk spredd 4 og 8 tonn
Ruten til venstre viser 4 tonn/daa, ruten til høyre 8 tonn geitemøkk/daa. Dette er unødig bruk av ressurser og dårlig gjødslingsøkonomi.

Storfètalle

Talle spredd 1 og 2 tonn
Ruten til venstre viser 1 tonn/daa, ruten til høyre 2 tonn storfètalle/daa. 2-3 tonn/ daa er den mest aktuelle mengden oppå eng
Talle spredd 4 og 8 tonn
Ruten til venstre viser 4 tonn/daa, ruten til høyre 8 tonn storfètalle/daa.

Markdagene er gjennomført med støtte fra: Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket - Oslo og Viken og Klima og miljøprogrammet i Vestfold og Telemark.

Logo statsforvalter VT Viken fylke