Etter tørkeperioden vi hadde tidlig i sommer ser vi en eksplosjon av høymole. Med den lange pålerota si tåler de tørke svært godt, og dermed får de et fortrinn i forhold til enga. Likevel er det ikke for sent å bekjempe den. Mye eng er slått nå, men man kan fortsatt få god effekt med kjemisk bekjempelse på etterveksten. Det er fortsatt god vekst i høymola, og optimalt tidspunkt for sprøyting er ved store rosetter.

Aktuelle midler i eng uten kløver:

  • Tomahawk 180ml/daa

NB! Siste frist for bruk av denne er 31.august.

Dersom du har eng med et godt innhold av kløver bør det tas hensyn til den og bruke midler som skåner kløveren, da er disse midlene aktuelle (de er også aktuelle i eng uten kløver):

  • Harmony 50SX 3,5g/daa
  • Gratil 6g/daa

NB! dette er lavdosemidler og må derfor blandes med klebemiddel.

Disse midlene er også harde mot graset og vil sette grasveksten en del tilbake med forbigående gulning, men dette vil graset ha vokst av seg utover høsten og til våren igjen.

Gjenlegg fra i vår

Har du gjenlegg fra i vår som ikke ble sprøytet i vår, eller som bare har fått et stort innslag av høymole som spirer fra røtter vil ikke alminnelige gjenleggsdoser bekjempe disse. Er det behov for sprøyting anbefaler vi bruk av 4g Gratil/daa, og husk klebemiddel.

Vi anbefaler ikke bruk av hormonpreparater som MCPA og Mekoprop så sent på året da disse kan ha negativ effekt på overvintring av graset.

Har du spørsmål, ta kontakt med din rådgiver!

Hoymole
Bildet viser optimal planterosett for sprøyting av høymole.