Hvis man har mulighet til å vanne bør gjenlegg prioriteres i tillegg til beiter. De har et svært grunt og lite rotsystem som fort tørker ut. Dersom du allerede vanner, ikke stopp vanninga selv om det skulle komme litt nedbør. Ellers er det å få bort ugras og eventuelt reparere skader hvis det kommer noe nedbør av betydning.

 • Få bort ugras, de står og tapper jorda for vann og næring. Kjemisk bekjempelse bruk: 0,75g Express 50SX/Granstar (tidl. Trimmer) + 50ml Agroxone/Metaxone (tidl. MCPA). Sprøyt tidlig på morgenen, da er spalteåpningene i planten åpne, men unngå for mye nattedogg.
 • Gjennleggsprøyting tar dårlig rotugras, f.eks løvetann og høymole. Dette bør eventuelt lukes bort.
 • Er det mye som har svidd av, reparer med å så i nytt når det er utsikter for regn.

Bygg og raigras for mer avling

Dersom gjenlegget dør helt ut er det mulig å så i ettårige vekster for å sikre seg noe ekstra avling i år. Dette krever dog nedbør for at vekstene skal spire og gi avling. Etter tørkeåret 2018 hadde vi et forsøk i 2019 hvor vi så på avlingspotensiale for sent sådde ettårige vekster. Dette var en del av en forsøksserie fra NIBIO og vi hadde et felt i Reddal. Vi sådde følgende ledd:

 • 1. Bygg ´Brage´ (16 kg/daa)
 • 2. Bygg ´Brage´ (8 kg/daa) + erter ´Javlo´ (6 kg/daa) + vikker ´Prontivesa´ (4 kg/daa)
 • 3. Bygg ´Brage´ (8 kg/daa) + raigras (westerwoldsk ´Pollanum´ 1,5 kg/daa; italiensk ´Barpluto´ 1,5 kg/daa)
 • 4. Høstrug ´Traktor´ (16 kg/daa)
 • 5. Fôrmais ´Ambition´ (6 kg/daa)
 • 6. Raigras (westerwoldsk ´Pollanum´ 2 kg/daa; italiensk ´Barpluto´ 4 kg/daa)
 • 7. Fôrraps ´Barsica´ (1 kg/daa)
 • 8. Grønnfôrnepe ´Civasto´ (1 kg/daa)

Feltet ble sådd 12. juli og vi hadde en beiteslått på ledd 3,4 og 6 2.september og en hovedslått på alle ledd 10.oktober.

Vi fikk angrep av nepebladveps på rutene med raps og fôrnepe, så derfor er det litt vanskelig å si noe om avlingspotensialet på disse vekstene, selv om vi likevel fikk god avling.

Fôrmais ga totalt størst avling, men det ble ikke modne kolber og det er også vanskelig å konservere dette i rundball, derfor er nok en blanding av bygg og raigras som kom på andreplass i totalavling mest aktuelt å så.

Info angående avlingssvikterstatning

Når det gjelder avlingssvikt på gjenlegg så får man kun erstatning dersom gjenleggene er sådd.